Dato: 01-12-2003 | Videnblad nr. 04.07-01 Emne: Såning

Sammensætning af frøblandinger til plænegræs

Skov & Landskab har lavet forsøg med etablering af plænegræsblandinger og har bl.a. undersøgt, hvordan sammensætningen af frøblandinger kan variere afhængig af den aktuelle frøvægt for de enkelte sorter og frøpartier i blandingen. Resultaterne viser bl.a., at det er bedre at bruge antalsprocent end vægtprocent til beskrivelse af frøblandingers sammensætning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.07-01
Forfatter: Søren Ugilt Larsen