Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 04.07-03 Emne: Såning

Temperatur og spiring af plænegræsfrø

Skov & Landskab har lavet forsøg med etablering af plænegræsblandinger og har bl.a. undersøgt, hvordan temperaturen påvirker spiringen af forskellige græsarter. Både alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs kræver minimum 3-40C for at kunne spire, men engrapgræs har brug for en større varmesum end de to andre arter. Det er derfor vigtigt at så frøblandinger med engrapgræs, når jorden er lun, da arten derved bedre vil kunne konkurrere med de andre arter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.07-03
Forfatter: Søren Ugilt Larsen