Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 06.07-04 Emne: Agerlandets natur

Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier

Kortlægning af natur- og miljøværdier kan bruges til at vurdere landbrugets aktuelle arealanvendelse. F.eks. viser en analyse i Bjerringbro og Hvorslev kommuner, at der er et potentiale for at opnå større miljøog naturgevinster ved at fokusere mere på, hvor man lægger om til økologisk drift.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-04
Forfattere: Andreas Höll og Martin Kyhn