Skov

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 04-11-2019
Skoven som græsgang 06.06-09 20-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 20-10-2008
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 01-10-2007
Skovgræsning 06.06-01 01-09-2004
Egekrat har behov for drift 06.06-05 01-08-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 01-05-2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 01-05-2003
Høenge i skov 06.06-04 01-10-1998
Stævningsdrift 06.06-03 01-03-1998