Bynatur

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Generel veteranisering af træer 06.08-16 01-11-2023
Fokuseret levestedsveteranisering 06.08-17 01-11-2023
Veterantræer i rekreative områder 06.08-15 14-03-2022
Planlægning for biodiversitet i byens grønne områder 06.08-14 01-02-2022
Vejskråninger som habitat for flora og fauna 06.08-13 19-01-2022
Skab større diversitet i artsfattige græsplæner 06.08-12 18-01-2022
Større diversitet og flere blomstrende urter i vejkanter 06.08-11 13-09-2021
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010