Bynatur

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Større diversitet og flere blomstrende urter i vejkanter 06.08-11 13-09-2021
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010