Generelt

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996