Generelt

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996