Overdrev og hede

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997