Overdrev og hede

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997