Agerlandets natur

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998