Agerlandets natur

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998