Dato: 01-03-1997 | Videnblad nr. 06.02-05 Emne: Eng kær og mose

Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning

Anvendelse af høslæt til genopretning af tidligere velgødede kulturenge tager lang tid og har sine begrænsninger. Gentagne høslæt er nødvendige for at udpine jorden. Samtidig kan flere høslæt, afhængigt af slættidspunktet, virke begrænsende på udviklingen af artsdiversiteten, viser hollandske erfaringer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-05
Forfatter: Bente Hansen