Dato: 01-03-2000 | Videnblad nr. 06.02-10 Emne: Eng kær og mose

Drift og beskyttelse af enge og overdrev

På enge og overdrev er naturkvaliteten afhængig af en ekstensiv landbrugsdrift i form af græsning eller slåning. En undersøgelse i otte sogne viser, at enge og overdrev generelt drives fornuftigt. Naturbeskyttelsesloven beskytter en stor del af arealerne mod omlægning men kan ikke hindre, at driften opgives. Det kan derimod driftsaftaler med tilskud. Mere individuelle aftaler og mulighed for at indgå aftaler uden for de Særligt Følsomme Landbrugsområder vil kunne tilgodese naturkvaliteten endnu bedre.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-10
Forfatter: Erling Andersen