Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 06.02-12 Emne: Eng kær og mose

Naturpleje på enge baseret på stude

Det kan være problematisk at skaffe tilstrækkeligt med græsningsdyr til pleje af enge. På malkekvægbesætninger produceres handyr der som regel opdrættes på stald, mens en del eksporteres levende eller aflives ved fødsel. Det kan derfor synes fordelagtigt at benytte disse kalve til studeproduktion hvor de samtidig får udendørs græsningsgange til rådighed og udnyttes i natur- og landskabsplejen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-12
Forfattere: Lisbeth Nielsen og Rita Merete Buttenschøn