Dato: 01-04-2004 | Videnblad nr. 06.02-13 Emne: Eng kær og mose

Regulering af lysesiv

Lysesiv optræder ofte som problemart i forbindelse med retablering af naturenge og ved etablering af »våde enge«. Marginalisering og ekstensivering af engdriften i Danmark og andre europæiske lande har betydet, at lysesiv har bredt sig og mange steder betragtes som et stort problem. Målrettet græsning er en af mulighederne for bekæmpelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-13
Forfattere: Lisbeth Nielsen og Rita Merete Buttenschøn