Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 06.00-03 Emne: Generelt

Valg af græsningsdyr til naturpleje

Græsning kan tilpasses forskellige opgaver gennem valg af græsningssystem, herunder dyreart. De enkelte dyrearters måde at græsse på afspejler deres oprindelse og tilpasning til deres naturlige nicher. For husdyrenes vedkommende er de enkelte dyr også i høj grad præget af avlsmål og miljø.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-03
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn