Dato: 01-12-1998 | Videnblad nr. 06.00-10 Emne: Generelt

GPS som redskab i landskabsplejen

Ved hjælp af GPS (Global Positioning System) er det muligt at lave hurtige og præcise registreringer i felten, f.eks. af hegnslinier, vegetationsgrænser eller overvågningsfelter og få de indsamlede data automatisk overført til GIS (Geografisk Informations System). GPS kan derfor blive et nyttigt redskab i forbindelse med planlægning og opfølgning af landskabspleje.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-10
Forfattere: Anne Dorthe Møller og Rita Merete Buttenschøn