Dato: 01-06-1999 | Videnblad nr. 06.00-13 Emne: Generelt

Græsning på naturarealer i vinterhalvåret

I naturplejen ønsker man ofte en længere græsningssæson, end det praktiseres i moderne landbrug. Græsning før maj og efter oktober og måske i vintermånederne kan for eksempel være ønskelig som led i plejen af plante- og dyrearter, der er følsomme over for græsning i henholdsvis blomstrings- og ynglesæsonen eller for at få en større kratrydningseffekt på træer og buske.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-13
Forfatter: Kim F. Egefjord og Rita Merete Buttenschøn