Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 06.00-14 Emne: Generelt

Vildt i forhold til græsning og hegning

Ønsker om at få etableret naturpleje eller en aftale om miljøvenlig drift på enge og overdrev møder ofte modstand fra lodsejerne under henvisning til jagtinteresser. Der foregår jagt på op mod 90 procent af det samlede landbrugsareal, og jagten er en betragtelig indtægtskilde.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-14
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn og Thomas Holst