Dato: 01-12-2005 | Videnblad nr. 06.00-19 Emne: Generelt

Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse

Italiensk Gyvel findes flere steder i Danmark som landskabsukrudt. Den danner tætte krat, der ændrer på jordbundsforholdene og udkonkurrer den naturlige, lysåbne plantevækst. Italiensk gyvel er vanskelig at bekæmpe. Afgræsning med får har nogen effekt men en effektiv bekæmpelse kræver en langvarig indsats.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-19
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn