Dato: 01-12-2006 | Videnblad nr. 06.00-23 Emne: Generelt

Hestegræsning og råvildt

Holder heste rådyr væk fra græsningsarealer? Dette spørgsmål er blevet belyst i en undersøgelse, der viser at en indhegning med heste godt nok kan give færre besøg af rådyr, men til gengæld græsser de rådyr, der kommer ind i indhegningen til hestene, upåagtet af hestene. Hestene, der er meget nysgerrige og opsøgende over for mennesker, lader sig heller ikke påvirke af tilstedeværelsen af rådyr.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-23
Forfattere: Tom Rosendahl Larsen og Rita Merete Buttenschøn

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt