Dato: 01-12-2006 | Videnblad nr. 06.00-24 Emne: Generelt

Kvæggræsning og rådyr

Husdyrgræsning betragtes som den bedste – og ofte eneste mulighed for at få genoprettet og vedligeholdt lysåbne naturtyper som eng, overdrev og hede. Men ofte er der modstand fra lodsejere og jægere mod, at der etableres naturpleje af frygt for at hegn og husdyr holder vildtet væk. Det er baggrunden for en igangværende undersøgelse, der ser på mulighederne for at kombinere naturpleje med vildtinteresser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-24
Forfattere: Rita Merete Buttenschøn og Torben Lynge Madsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt