Dato: 01-05-1998 | Videnblad nr. 06.01-04 Emne: Overdrev og hede

Fåret som naturplejer

Får bruges især til hedepleje, som "kratrydder" på tørbundsarealer og i forbindelse med pleje af fortidsminder og andre sårbare lokaliteter. Desuden kan fåregræsning være et alternativ til kemisk bekæmpelse af arter som kæmpe-bjørneklo og japansk pileurt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-04
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn