Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 06.01-09 Emne: Overdrev og hede

Pleje af blåtop-dominerede heder

Det er kompliceret at retablere dværgbusk-domineret hede, hvor blåtop har taget over. Frø af blåtop er konstant tilstede i de organiske jorder og er parate til at spire, når et plejeindgreb giver muligheder for lys til jordbunden. Resultatet af plejen vil afhænge af frøkapaciteten og forholdet mellem spirende frø af blåtop og frø af andre arter. En kombination af metoder er formodentlig løsningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-09
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn og Steffen Jørgensen