Dato: 01-06-2004 | Videnblad nr. 06.01-14 Emne: Overdrev og hede

Bekæmpelse af blåtop på heder

Blåtop breder sig på fugtige såvel som mere tørre heder og udgør et voksende problem i Danmark. Utilstrækkelig pleje af hederne samt den øgede kvælstoftilførsel angives som hovedårsag til ændringerne. Forsøg med forskellige former for gødskning tyder på, at blåtop især fremmes af ammonium, der udgør en større eller mindre andel af den luftbårne kvælstofmængde.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-14
Forfattere: Hans Jørgen Degn, Rita Merete Buttenschøn og Steffen Jørgensen