Dato: 01-09-2006 | Videnblad nr. 06.01-15 Emne: Overdrev og hede

Bevaring og genopretning af høenge

De gamle høenge er en af de mest artsrige, men også en af de mest truede, naturtyper. Høenge har haft stor betydning for det åbne lands udvikling i Danmark, men de kræver en særlig drift for at kunne bevares som kultur- og naturhistoriske mindesmærker.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-15
Forfattere: Flemming Rune og Henrik Jørgensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt