Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 06.06-01 Emne: Skov

Skovgræsning

Den nye skovlov, der træder i kraft 1. oktober 2004, åbner mulighed for at inddrage op til 10 % af det enkelte fredskovspligtige areal til skovgræsning og/eller stævningsdrift. Dette brud på 200 års tradition afspejler en ny målsætning med større vægt på bevaring og styrkelse af skovens biologiske mangfoldighed samt på landskabelige værdier og betydning af friluftsliv.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.06-01
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn