Dato: 01-10-1998 | Videnblad nr. 06.06-04 Emne: Skov

Høenge i skov

I Danmark findes der stort set ikke længere høenge, som kontinuerligt har været drevet som høenge. Høenge i skove er levesteder for mange arter af planter og dyr. De udgør værdifulde biotoper på linie med højmoser og lobeliesøer. En bevaring og genopretning bør derfor prioriteres højt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.06-04
Forfattere: Rita Merete Buttenschøn og Henrik Jørgensen