Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 06.04-02 Emne: Søer og vandhuller

Restaurering af gadekær

Gadekærene er mange steder i Danmark i en dårlig stand og truet som naturtype selvom de er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Storstrøms Amt har gennem kampagnen »Projekt Gadekær« fået sat gang i genopretning af gadekær i amtet. Dette Videnblad fortæller om projektet der kan være til inspiration for andre amter, kommuner, lokale borgerforeninger, interesseorganisationer og andre mulige igangsættere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.04-02
Forfattere: Rita Merete Buttenschøn, Torben Hviid og Lars Malmborg