Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 03.03-01 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Kommunal parkvirksomhed under forandring

I mange svenske kommuner er en lang tradition for samlet parkvirksomhed blevet brudt og erstattet af en form for bestiller- og udførersystem. I Danmark går udviklingen langsommere, men tendensen i forandringerne er den samme.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-01
Forfattere: Kjell Nilsson og Christine Nuppenau