Forvaltning og ressourcestyring

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Frivilliges virkelyst øges, når grønne arealer sættes fri 03.03-92 02-11-2021
Græsning kan både skabe naturpleje og lokalt ejerskab 03.03-95 02-11-2021
Samarbejde med frivillige: Man når langt med kaffe, tillid og anerkendelse 03.03-91 02-11-2021
Med en fælles-skaber og ordentligt grej kan alt løses! 03.03-94 02-11-2021
Dialog bygger bro på tværs af aktører i skoven 03.03-93 02-11-2021
Stor variation i brugen af grønne frivillige 03.03-90 02-12-2020
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 07-05-2018
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 28-03-2017
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 04-02-2016
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 14-12-2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 18-02-2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 10-12-2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 25-08-2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 30-06-2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 29-06-2014
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 12-09-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 05-07-2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 04-07-2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 03-06-2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 11-02-2013
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 18-12-2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 30-10-2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 25-09-2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 25-09-2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 20-08-2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 20-08-2012
Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? 03.03-68 27-06-2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 27-06-2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 27-04-2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 29-03-2012
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 20-12-2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 21-11-2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 25-10-2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 26-09-2011
Det kommunale skovlandskab 03.03-61 29-09-2010
Strategier for grønne områder og byrum 03.03-60 21-04-2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 08-02-2010
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 29-10-2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 29-10-2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 11-06-2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 22-02-2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 20-02-2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 30-01-2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 30-01-2009
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 19-12-2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 19-12-2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 01-10-2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 01-09-2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 01-08-2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven 03.03-42 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov 03.03-45 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Mountainbikeruter 03.03-44 01-06-2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 01-04-2008
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 01-02-2007
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 01-12-2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 01-05-2006
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 01-10-2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 01-09-2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 01-09-2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 01-08-2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 01-08-2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 01-08-2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 01-08-2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 01-08-2005
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 01-11-2004
Indeks for bynatur 03.03-28 01-10-2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 01-09-2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 01-09-2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 01-06-2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 01-05-2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 01-05-2004
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 01-05-2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 01-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 01-02-2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 01-02-2003
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 01-09-2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 01-08-2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 01-08-2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 01-06-2001
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 01-04-2000
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 01-12-1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 01-12-1998
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 01-05-1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 01-05-1997