Forvaltning og ressourcestyring

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Stor variation i brugen af grønne frivillige 03.03-90 02-12-2020
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 07-05-2018
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 28-03-2017
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 04-02-2016
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 14-12-2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 18-02-2015
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 10-12-2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 25-08-2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 30-06-2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 29-06-2014
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 12-09-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 05-07-2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 04-07-2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 03-06-2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 11-02-2013
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 18-12-2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 30-10-2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 25-09-2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 25-09-2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 20-08-2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 20-08-2012
Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? 03.03-68 27-06-2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 27-06-2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 27-04-2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 29-03-2012
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 20-12-2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 21-11-2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 25-10-2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 26-09-2011
Det kommunale skovlandskab 03.03-61 29-09-2010
Strategier for grønne områder og byrum 03.03-60 21-04-2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 08-02-2010
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 29-10-2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 29-10-2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 11-06-2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 22-02-2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 20-02-2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 30-01-2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 30-01-2009
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 19-12-2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 19-12-2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 01-10-2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 01-09-2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 01-08-2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven 03.03-42 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov 03.03-45 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Mountainbikeruter 03.03-44 01-06-2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 01-04-2008
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 01-02-2007
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 01-12-2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 01-05-2006
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 01-10-2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 01-09-2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 01-09-2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 01-08-2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 01-08-2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 01-08-2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 01-08-2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 01-08-2005
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 01-11-2004
Indeks for bynatur 03.03-28 01-10-2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 01-09-2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 01-09-2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 01-06-2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 01-05-2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 01-05-2004
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 01-05-2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 01-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 01-02-2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 01-02-2003
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 01-09-2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 01-08-2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 01-08-2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 01-06-2001
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 01-04-2000
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 01-12-1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 01-12-1998
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 01-05-1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 01-05-1997