Naturværdier

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Klimatilpasning i samspil med natur- og landskabsinteresser 03.13-21 24-04-2020
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 26-04-2017
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 30-10-2015
Natur på kirkegården – en tanke værd 03.13-18 11-12-2013
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 03.13-17 21-02-2011
Nationalparker i Danmark - hvad mener befolkningen? 03.13-14 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter 03.13-15 01-09-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 03.13-16 01-09-2006
Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England 03.13-13 01-02-2005
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 01-06-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 01-06-2003
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 01-10-2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 01-02-2002
Landskabsevaluering i England 03.13-07 01-06-2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 01-06-2001
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 01-12-2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 01-08-2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 01-03-2000