Planlægning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Vandforbrugeres holdninger til beskyttelse af drikkevandet 04.02-54 12-05-2021
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
De københavnske kirkegårde er multifunktionelle byrum – både før og under Covid-19 03.11-58 03-05-2021
På vej mod nye betalingsmodeller i klimatilpasningen 08.02-18 26-04-2021
Bidragsmodeller i klimatilpasningen: Hvem skal betale og hvorfor 08.02-17 24-03-2021
Københavnernes udeliv ændrede sig under Covid-19 03.11-57 10-03-2021
Jættebarkbillen. Biologi og betydning 08.10-01 16-02-2021
Der er snylteplanter overalt i skoven 09.06-13 15-02-2021
Mykorrhiza: vigtig, men nem at overse 09.06-12 14-02-2021
Hjælp til rodsystemet: Mykorrhiza i by- og landskabstræer 05.26-39 14-02-2021
Spindemøl – synlige men harmløse 05.28-19 09-02-2021
Stor variation i brugen af grønne frivillige 03.03-90 02-12-2020
De fleste danske børn kommer meget udendørs 06.02-23 12-11-2020
Øget renhold kan bruges mere i forebyggelsen af ukrudt 12-11-2020
Overvejende positive erfaringer med sensorstyret ukrudtsbekæmpelse på belægninger 09.00-45 12-11-2020
Design med børn giver ny vinkel på byrum og demokratisk inddragelse 03.19-24 02-11-2020
Beregning af merværdier ved grønne klimaløsninger 03.00-38 21-10-2020
Procesmodel til design af sundhedsfremmende naturmiljøer 12.00-28 15-09-2020
Barrierer for adgang: Temaer til videre overvejelse 06.01-125 10-09-2020
Har offentligheden adgang til private bade- og bådebroer? 06.01-126 10-09-2020
Lokal udviklingskapacitet kræver også finjustering af politik og planlægning 04.02-53 17-08-2020
Ny model understøtter arbejdet med lokal udviklingskapacitet i landsbyer 04.02-52 17-08-2020
Tilrettelæggelse af bekæmpelse på belægninger kræver kendskab til ukrudtet 09.00-42 10-08-2020
Forebyggelse et vigtigt supplement til pesticidfri bekæmpelse 09.00-43 10-08-2020
Kvalitetskrav en fordel i indsatsen mod ukrudt 09.00-41 10-08-2020
Indblik i planlægning på tværs af kommuner med digitale plandata 07.00-02 10-08-2020
Skovrejsning gennem partnerskaber giver solid forankring 03.01-101 26-06-2020
Levedygtige landsbyer 2.0 – den manglende brik 04.02-51 10-06-2020
Nyt begreb skal løfte den grønne kulturarv 03.14-16 08-06-2020
Forvaltning af grøn kulturarv i praksis 03.14-17 08-06-2020
Selvantændelse i flisstakke 11.00-06 06-06-2020
Skove med friluftsliv som formål 09.09-33 04-06-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Formidling i landskabet: Tjekliste kan optimere indsatsen 06.02-22 02-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 05.28-18 29-05-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 05.28-17 29-05-2020
Brugerne vil gerne bevare fred og ro, når kirkegården omdannes til park 03.01-100 05-05-2020
Barrierer for adgang til kysten mest udbredt i sommerhusområder 06.01-124 04-05-2020
Hver femte barriere for adgang til naturen er et skræmmeskilt 06.01-123 30-04-2020
Nye skove kan gøres attraktive for friluftsliv fra starten 04.03-17 27-04-2020
Klimatilpasning i samspil med natur- og landskabsinteresser 03.13-21 24-04-2020
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Naturpleje med græssende dyr og friluftsliv – en række opmærksomhedspunkter 06.01-122 19-03-2020
Risiko for konflikter ved mødet mellem besøgende og store græssende dyr 06.01-121 19-03-2020
Erfaringer med sammensætning, effekt og drift af filterjord 07.03-07 31-01-2020
Brug og design af naturen for mennesker med bevægelseshandicap 06.02-21 30-01-2020
FN’s Verdensmål oversat til 10 indikatorer for klimatilpasning 03.00-36 17-12-2019
Bæredygtighedsscore for tre klimatilpasningsprojekter 03.00-37 17-12-2019
Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere 04.02-50 12-12-2019
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner 06.08-09 05-12-2019
Forskellig træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater 06.08-10 05-12-2019
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 06.08-08 08-11-2019
Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål 06.06-11 04-11-2019
Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten 06.08-07 01-11-2019
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Meldug som regel uskadeligt for bytræer 05.26-38 29-10-2019
VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer 05.01-27 25-09-2019
Webportal samler information om alle rekreative ruter i Schweiz 06.01.120 25-09-2019
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 21-08-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 09-08-2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 12-07-2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 12-07-2019
Stærk strategi for arbejdet med rekreative stier i Irland 06.01-119 28-06-2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 21-06-2019
Store forskelle i effekten af permeable befæstelser 09.00-40 04-06-2019
Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder 06.01-117 24-05-2019
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen 06.01-118 24-05-2019
Flere vildtlevende dyr og naturområder vil få danskerne oftere ud i landskabet 06.01-116 23-05-2019
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 16-04-2019
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 16-04-2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 16-04-2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 16-04-2019
Stadig begrænset kendskab til reglerne for at færdes i naturen 06.01-115 19-03-2019
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 18-03-2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 21-01-2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 21-01-2019
Norske vinteregeprovenienser 03.03-57 15-01-2019
Mere produktive vinteregeprovenienser 03.03-56 14-01-2019
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 04-12-2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 04-12-2018
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 04-12-2018
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 02-11-2018
Kaliumformiat er et trævenligt alternativ til vejsalt 05.23-12 10-10-2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 10-10-2018
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 20-08-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 03.05-15 22-06-2018
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 18-06-2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 18-06-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 18-06-2018
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 18-06-2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 14-06-2018
På cykel i naturen 06.01-101 14-06-2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 14-06-2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 14-06-2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 14-06-2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 14-06-2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 14-06-2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 14-06-2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 14-06-2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 14-06-2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 14-06-2018
Til fods i naturen 06.01-97 14-06-2018
Med hund i naturen 06.01-99 14-06-2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 14-06-2018
Bestemmelse af permeable befæstelsers infiltrationsevne 09.00-39 07-05-2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 07-05-2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 07-05-2018
i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester 03.03-89 07-05-2018
Planlægning og design af permeable befæstelser 09.00-38 22-03-2018
Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner 12.00-27 21-03-2018
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 21-03-2018
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 09-03-2018
Flygtninge som ressource i mindre byer 08.19-03 05-02-2018
Samskabelse om forankring af flygtninge 08.19-05 05-02-2018
Kan lokalsamfund i mindre byer hjælpe flygtninge? 08.19-04 05-02-2018
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 29-01-2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 29-01-2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 29-01-2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 29-01-2018
Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-40 12-12-2017
Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 06.00-41 12-12-2017
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 28-11-2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 28-11-2017
Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner 12.00-26 09-11-2017
Brug buske bedre 04.06-34 08-11-2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 05-10-2017
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 04-10-2017
Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner 06.00-39 29-09-2017
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 27-09-2017
Slid på byens plæner – hvordan undgås det og hvad gør man når skaden er sket? 05.06-49 28-08-2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 28-08-2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 21-08-2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 21-08-2017
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 08-06-2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Symptomer og følgeskader ved hestekastanje-bakteriekræft 05.27-02 15-05-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 26-04-2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 26-04-2017
Fra parkering til park 03.00-24 25-04-2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 25-04-2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 25-04-2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 28-03-2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 27-03-2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 20-03-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 01-03-2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 01-03-2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 01-03-2017
Asketoptørre: En svampesygdom i skov og landskab 05.26-21 22-02-2017
Bevar asketræer i by og landskab 05.26-37 22-02-2017
Krigsveteraner trives godt med friluftsliv 12.00-25 21-02-2017
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 17-01-2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 19-12-2016
Værdifuld værdisætning af træer 05.01-26 19-12-2016
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 01-12-2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 01-12-2016
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 01-12-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 26-10-2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 26-10-2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 26-10-2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 20-10-2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 20-10-2016
Naturbaseret terapi kan hjælpe krigsveteraner 12.00-24 29-09-2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 29-09-2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 29-09-2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 27-09-2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 27-09-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 27-09-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 27-09-2016
Fra parkering til park 03.00-34 28-08-2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 27-08-2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 27-08-2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 27-08-2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 25-08-2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 25-08-2016
Elge i naturplejen 06.00-38 27-06-2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 27-06-2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 27-06-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 31-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 30-05-2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 30-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 24-05-2016
Biodiversitet på kirkegården 06.08-06 24-05-2016
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 24-05-2016
Teknikker til afbrænding på græsarealer 06.01-18 24-05-2016
Valg af frøkilder i douglasgran: FP278 03.04-08 24-05-2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 27-04-2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 27-04-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 25-04-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 18-04-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 15-03-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 15-03-2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 09-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 04-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 04-03-2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 04-03-2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 04-03-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 15-02-2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 04-02-2016
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder 12.00-23 04-02-2016
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder 06.08-05 04-02-2016
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder 06.08-04 04-02-2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 04-01-2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 04-01-2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 15-12-2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 14-12-2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 14-12-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 06.00-37 30-11-2015
Helseskoven Octovia® 12.00-22 30-11-2015
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 12-11-2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 12-11-2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 12-11-2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 12-11-2015
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 30-10-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 30-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP262 03.04-07 21-10-2015
Valg af frøkilder i douglasgran: FP277 03.04-06 20-10-2015
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 01-10-2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 01-10-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 01-10-2015
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 23-09-2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 23-09-2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 23-09-2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 21-09-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 29-08-2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 13-08-2015
Friluftsinstallationer i træer 06.02-13 13-08-2015
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 26-06-2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 26-06-2015
Valg af frøkilder i douglasgran 03.04-05 26-06-2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 23-06-2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 22-06-2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 16-06-2015
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 16-06-2015
Skovelementer kan gøre børnehavens legeplads mere spændende 03.19-20 11-06-2015
Skovelementer kan gøre grønne områder attraktive for børnehaver 03.19-21 11-06-2015
Naturpark Amager II 06.00-09 04-06-2015
Naturpark Amager I 06.00-08 04-06-2015
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter 27-05-2015
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 27-05-2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 27-05-2015
Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver 06.02-11 07-05-2015
Udformning af skovsteder til brug for børnehaver 06.02-12 07-05-2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 25-04-2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 24-04-2015
Friluftsinstallationer i træer 05.01-23 23-04-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 05.01-24 23-04-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 05.01-25 23-04-2015
Produktionen i den primære træindustri 2013 10.04-02 21-04-2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 25-03-2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 24-03-2015
Nye muligheder for at bevare kirkegårde 03.14-15 24-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 10-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 09-03-2015
Gør landsbykirkegårdens ledige arealer grønne 03.03-85 18-02-2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 18-02-2015
Grønne tages termiske egenskaber 04.09-10 18-02-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 02-02-2015
Træartsvalget 21. Ær 03.02-38 21-01-2015
Træartsvalget 20. Ædelgran 03.02-37 20-01-2015
Installationer i træer 09.09-30 19-01-2015
Rodvækst i rodvenlige bærelag 09.00-37 10-12-2014
Frivillige bidrager aktivt til driften af grønne områder i England 03.03-84 10-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 08-12-2014
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 27-11-2014
Bevaring på kirkegårde: Udvikling med omtanke 03.14-14 27-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Træartsvalget 19. Vintereg 03.02-36 25-11-2014
Træartsvalget 18. Stilkeg 03.02-35 24-11-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 18-11-2014
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 18-11-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 24-10-2014
Beskyttelse af træer på skovkirkegårde 05.26-36 23-10-2014
Bevaring af træer på kirkegårde 05.26-35 16-10-2014
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 15-10-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 15-10-2014
Nedsivningstilladelser - juridiske og tekniske forhold 03.05-18 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose I 06.00-35 25-09-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 06.00-36 25-09-2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 12-09-2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 11-09-2014
Udledningstilladelser for regnvand 03.05-17 25-08-2014
Status for driftsstyring på kirkegårde 03.03-83 25-08-2014
Regnvand: Miljømål, kvalitetskrav og vilkår i nedsivnings- og udledningstilladelser 03.05-16 21-08-2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 20-08-2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 20-08-2014
Kommunal praksis ved udledning af tag- og overfladevand 03.03-82 30-06-2014
Bedre grundlag for indsatsen mod invasive arter 06.00-34 30-06-2014
Lokal afledning af regnvand: Ramme for nedsivnings- og udledningstilladelser 03.03-81 29-06-2014
Brandsikring af grønne tage 04.09-08 28-06-2014
Tæthedskontrol af tag­membran på grønne tage 04.09-07 27-06-2014
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 20-06-2014
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 20-06-2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 20-06-2014
Flere rigtige måder at beskære træer på 05.01-22 26-05-2014
Grønne tages luftrensende egenskaber 04.09-06 05-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 1 04.09-04 02-05-2014
Grønne tage og regnvandshåndtering - del 2 04.09-05 02-05-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 30-04-2014
Genstridige konflikter 09.00-14 30-04-2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 30-04-2014
Træartsvalget 17. Thuja 03.02-34 30-04-2014
Træartsvalget 16. Spidsløn 03.02-33 29-04-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 28-04-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 27-04-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.14-13 27-03-2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 27-03-2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 27-03-2014
Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen 06.00-07 19-03-2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 11-03-2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 11-03-2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-33 11-02-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 06.00-32 10-02-2014
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 10-02-2014
Forskning i permeable befæstelser 09.00-36 10-02-2014
Rød nåleringplet på fyr 08.07-31 31-01-2014
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Ædelgrankræft - en ny sygdom på Abies-arter 08.07-51 30-01-2014
Lebensbereich stilen 08.00-15 12-12-2013
Gødskning af træer 04.05-05 12-12-2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 12-12-2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 12-12-2013
Natur på kirkegården – en tanke værd 03.13-18 11-12-2013
Afsøgning af byens ressourcer – bylaboratorier på kort og lang sigt 03.14-11 11-12-2013
Indefra og ud – byudvikling i øjenhøjde 03.14-12 11-12-2013
Byhøst - en almennyttig forening 06.00-06 10-12-2013
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 10-12-2013
Ædelgranbarkbille 05.05-40 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft III 05.06-27 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft II 05.06-26 26-10-2013
Neonectria ædelgrankræft I 05.06-25 25-10-2013
Ædelgrankræft på prydtræer 05.26-33 22-10-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
Analyseværktøjet Stjernediagrammet 09.00-12 17-10-2013
Konflikters dynamik 09.00-13 17-10-2013
Biodiversitet i byer 03.00-19 16-09-2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 16-09-2013
Kirkegårdens bløde opgaver skal med i overvejelserne 03.03-80 12-09-2013
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 12-09-2013
Urteagtige og dynamiske plantninger 08.07-03 12-09-2013
Friluftslivets samfundsværdi 06.00-05 29-08-2013
Den nye geografi 05.01-04 29-08-2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 29-08-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 03.03-79 05-07-2013
Grønne tage - historik og potentiale 04.09-02 04-07-2013
Grønne tage - typologi og opbygning 04.09-03 04-07-2013
Nye samarbejdsformer kan optimere driften af kirkegårde 03.03-78 04-07-2013
Skovrejsning - regler og tilskud 10.05-08 26-06-2013
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 10.05-09 26-06-2013
Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 06.02-09 18-06-2013
Forskning i udeskole i Danmark - 2000-2013 06.02-10 18-06-2013
Byer har brug for festivaler 03.19-19 03-06-2013
Grøn markedsføring af metropolen Hong Kong 03.03-77 03-06-2013
Opsamling af regnvand på golfbaner 05.00-03 03-06-2013
Træartsvalget 15. Skovfyr 03.02-32 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Træartsvalget 14. Sitkagran 03.02-31 07-05-2013
Naturbørnehaver 06.02-08 06-05-2013
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.00-10 06-05-2013
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.00-11 06-05-2013
Nøgling af lindetræer på kultivarniveau 08.01-24 25-03-2013
Hestekastanje-bakteriekræft 05.27-01 25-03-2013
Mødet med andre skov­gæster i bynær skov 06.01-78 22-03-2013
Anvendelse af indgange og stinet i et skovområde 06.01-79 22-03-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Træartsvalget 13. Røn 03.02-30 28-02-2013
Afbrænding af kvas og vegetation 09.13-03 28-02-2013
Træartsvalget 12. Rødgran 03.02-29 27-02-2013
Fælles problemløsning - beslutningsdiamanten 09.00-07 22-02-2013
Gør godt samarbejde bedre 09.00-08 22-02-2013
Konstruktiv forhandling 09.00-09 22-02-2013
Slacklining øger presset på byens træer 05.39-05 11-02-2013
To redskaber til driftsstyring på kirkegårde 03.03-76 11-02-2013
Afbrænding af affald fra naturpleje og skovdrift 07.00-02 11-02-2013
At tage bestik af situationen 09.00-05 15-01-2013
Konfliktstrategier 09.00-06 15-01-2013
Talenternes geografi I 05.01-02 15-01-2013
Talenternes geografi 05.01-03 15-01-2013
Rødgrans sundhed i Danmark 08.00-09 20-12-2012
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 19-12-2012
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 19-12-2012
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 19-12-2012
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Kommuner brander sig grønt 03.03-75 18-12-2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 18-12-2012
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 17-12-2012
Træartsvalget 11. Rødel 03.02-28 17-12-2012
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 17-12-2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 17-12-2012
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 17-12-2012
Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv og planlægning 09.00-04 17-12-2012
Træartsvalget 10. Lærk 03.02-27 16-12-2012
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 16-12-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 28-11-2012
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer – Erfaringer fra Vejle Kommune 07.00-01 28-11-2012
Naturen kan stimulere vores kreativitet 03.12-14 28-11-2012
Stauder på kirkegårde giver variation og letter arbejdet 08.04-02 30-10-2012
Bytræer: Metode til høj artsdiversitet og risikospredning 03.03-74 30-10-2012
Kirkegårdens stilelementer 03.00-32 30-10-2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 23-10-2012
Regulering af mountainbike rute i Rude Skov 06.01-76 23-10-2012
Færdsel langs danske vandløb IV 06.01-77 23-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg III 03.03-55 22-10-2012
Genstridige konflikter 09.04-30 22-10-2012
Nyt perspektiv 09.04-31 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II 03.03-54 22-10-2012
Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg I 03.03-53 22-10-2012
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 25-09-2012
Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder 03.03-72 25-09-2012
Anbefaling af gade- og vejtræer – Nyt tiltag skal hjælpe planlæggere og forvaltere af træer 03.01-81 25-09-2012
Plejeplanen sætter driften af kirkegården i system 03.03-73 25-09-2012
Konflikters dynamik 09.04-29 19-09-2012
Magtbaser og interessebaser 09.04-28 18-09-2012
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.04-27 17-09-2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg III 03.03-52 16-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg II 03.03-51 15-09-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 14-09-2012
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 14-09-2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 14-09-2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 14-09-2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 14-09-2012
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 14-09-2012
Frøplantage med dansk stilkeg I 03.03-50 14-09-2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 05-09-2012
Færdsel langs danske vandløb III 06.01-75 05-09-2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 20-08-2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 20-08-2012
Vejtræer i større danske kommuner 03.03-70 20-08-2012
Diversiteten af vejtræer i større danske kommuner 03.03-71 20-08-2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 01-08-2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 29-06-2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 28-06-2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 27-06-2012
Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? 03.03-68 27-06-2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 27-06-2012
Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser 03.03-69 27-06-2012
Træartsvalget 9. Lind 03.02-26 26-06-2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 26-06-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Træartsvalget 8. Grandis 03.02-25 25-06-2012
Træartsvalget 7. Fuglekirsebær 03.02-24 24-06-2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 08-06-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 06.00-31 30-05-2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 29-05-2012
Nye kneb mod ukrudt på kirkegårde 09.00-35 29-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 06.00-30 29-05-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 29-05-2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 28-05-2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 28-05-2012
Træartsvalget 6. Douglasgran 03.02-23 28-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 28-05-2012
Træartsvalget 5. Bøg 03.02-22 27-05-2012
Træartsvalget 4. Birk 03.02-21 26-05-2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 08-05-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 08-05-2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 08-05-2012
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 08-05-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Træartsvalget 3. Avnbøg 03.02-20 30-04-2012
Træartsvalget 2. Ask 03.02-19 29-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 27-04-2012
Helheds Orienteret Drift - HOD i kommunerne 03.03-67 27-04-2012
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 27-04-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 24-04-2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 24-04-2012
Træartsvalget 1 - de enkelte træarters økologi og anvendelse 03.02-18 23-04-2012
Færdsel langs danske vandløb I 06.01-62 11-04-2012
Færdsel langs danske vandløb II 06.01-63 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 11-04-2012
Medarbejderperspektiv: Udlicitering med virksomhedsoverdragelse 03.03-66 29-03-2012
Pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 05.25-18 29-03-2012
Buksbom grentørre 05.26-17 29-03-2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 29-03-2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 08-03-2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 08-03-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 02-03-2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 02-03-2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 02-03-2012
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 29-02-2012
Vigtige emner for kommuners klimatilpasning 03.00-31 29-02-2012
Regler for bekæmpelses­midler på kirkegårde 05.25-17 29-02-2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 08-02-2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 08-02-2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 08-02-2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 23-01-2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning I 08.02-03 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning II 08.02-04 23-01-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 06.00-29 20-01-2012
Sygdomme og skadedyr på kirkegårdens træer 05.01-21 20-01-2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 30-12-2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 30-12-2011
Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder 03.03-65 20-12-2011
Industriens byrum - noter om det uopdagede 03.14-09 20-12-2011
Et landskabsbiografisk blik på Carlsbergs byrum 03.14-10 20-12-2011
Beskæring af kirkegårdens buske 05.03-04 20-12-2011
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 16-12-2011
Cylindrocladium svampesygdom i buksbom 05.06-24 16-12-2011
Neonectria barkkræft på ædelgranarter 05.06-23 16-12-2011
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 14-12-2011
Identifikation af social kapital 09.04-27 14-12-2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 12-12-2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 12-12-2011
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 22-11-2011
Får hjælper greenkeepere med at reetablere fersk eng 05.06-48 22-11-2011
Ukrudtsbekæmpelse: Rigtig energidosering nedsætter antallet af flammebehandlinger 05.00-02 21-11-2011
Hække i hovedrollen på kirkegården 03.03-64 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 21-11-2011
Interviews og mental maps 09.04-26 21-11-2011
Bynke-ambrosie 04.10-03 31-10-2011
Udbredelse og konsekvenser af asketoptørre 08.07-49 31-10-2011
Tilvæksttab som følge af asketoptørre 08.07-50 31-10-2011
Robinietoptørre 08.07-48 31-10-2011
Ledige gravsteder er en vigtig brik i udviklingen af kirkegården 03.03-63 25-10-2011
Svampesygdom i buksbom 05.26-32 25-10-2011
Terapihaven Nacadia 12.00-21 25-10-2011
Årsagen til asketoptørre 08.07-32 24-10-2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 11-10-2011
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 11-10-2011
Scenarier for byvækst i Europa II 08.02-02 11-10-2011
At indpasse urnegravsteder i kirkegårds­anlægget 03.00-30 26-09-2011
Kirkegården i dynamik med omgivelserne 03.03-62 26-09-2011
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 26-09-2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 20-09-2011
Innovativ plankultur 09.00-03 20-09-2011
Scenarier for byvækst i Europa I 08.02-01 20-09-2011
Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord 04.01-04 26-08-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 26-08-2011
Kontrol af jordens volumenvægt 04.01-05 26-08-2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 25-08-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 25-08-2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 25-08-2011
Sitkagrankloner til biomasseproduktion 03.04-04 22-08-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 30-06-2011
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 30-06-2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 30-06-2011
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 30-06-2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 30-06-2011
Urnegravsteder: Hovedtyper og varianter 03.00-29 27-06-2011
Vend nedløbsrøret - og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 24-06-2011
Fantastiske og grønne facader 08.03-06 24-06-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 06.00-28 24-06-2011
Træer på kirkegårde kræver opmærksomhed 05.01-20 18-06-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 14-06-2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 14-06-2011
Hverdagsnatur 06.08-02 26-05-2011
Naturplejeportalen 06.00-27 25-05-2011
Regnvand og byens form 03.01-75 25-05-2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 10-05-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 09-05-2011
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 09-05-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.06-03 05-05-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Permeable befæstelser - vandets bevægelse i konstruktionen 09.00-34 29-04-2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 28-04-2011
Inviter naturen ind i have og park 08.07-02 28-04-2011
Permeable befæstelser - begreber og definitioner 09.00-33 28-04-2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 08-04-2011
Europæisk visneskimmel i skove 08.07-47 06-04-2011
Udrensning i bøgeselvforyngelser med en kranmonteret fingerklipper 05.01-02 04-04-2011
Effektivitet af kranmonteret fingerklipper til udrensning 05.01-03 04-04-2011
Græsklipperobotter på kirkegården 05.06-46 29-03-2011
Græsklipperobotter på golfbaner 05.06-47 29-03-2011
Opsamling af regnvand på golfbaner 07.03-04 29-03-2011
Kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-17 29-03-2011
Baggrund for kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje 03.19-16 29-03-2011
Kvindelige iværksættere i landdistrikter 04.02-33 07-03-2011
Slitage af skovbunden I 06.01-54 07-03-2011
Slitage af skovbunden II 06.01-55 07-03-2011
Naturlig tørring af brænde 07.02-08 03-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer I 05.07-25 02-03-2011
Konvertering af skovbevoksninger til naturnære driftsformer II 05.07-26 02-03-2011
As found - at tage udgangspunkt i dét der er 03.01-74 21-02-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 03.13-17 21-02-2011
Vandingsposer øger tilvæksten på by- og vejtræer 04.05-02 21-02-2011
OutLines 06.02-06 07-02-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 06.01-53 07-02-2011
KommuneKontaktRåd 07.02-01 07-02-2011
Oldenborreangreb i juletræskulturer 05.05-39 17-12-2010
Kombineret plantetype og gødskningsforsøg 04.09-11 17-12-2010
God vækstjord 03.00-28 15-12-2010
Kortlægning af rekreative værdier 03.01-73 15-12-2010
At grave efter stedets ånd 03.12-13 15-12-2010
Geder som kratryddere 06.01-16 15-12-2010
Støtte til pleje af græsarealer - hvad kan vi lære af Sverige 04.02-32 14-12-2010
Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden 09.04-24 14-12-2010
Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden 09.04-25 14-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Udslæbning og Udkørsel 06.04-06 12-12-2010
Anerkendt praksis: Udslæbning og udkørsel 06.04-05 11-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Flishugning 06.03-24 10-12-2010
Anerkendt praksis: Flishugning 06.03-23 09-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis 06.03-20 08-12-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Fældning til flis 06.03-22 08-12-2010
Anerkendt praksis: Fældning til flis - skader 06.03-21 07-12-2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 30-11-2010
Ædelgran-seljepilrust på nordmannsgran 05.06-22 30-11-2010
Urban Heat Island 1 03.01-71 30-11-2010
Urban Heat Island 2 03.01-72 30-11-2010
Amerikanske lysninger: Jens Jensens syn på by og natur 03.12-12 30-11-2010
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 30-11-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Maskinskovning 06.02-09 30-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning - skader 06.02-08 29-11-2010
Anerkendt praksis: Maskinskovning 06.02-07 28-11-2010
Vejledning for kvalitetsopfølgning: Motormanuel skovning 06.01-07 27-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning II 06.01-06 26-11-2010
Anerkendt praksis: Motormanuel skovning I 06.01-05 25-11-2010
Landskabskaraktermetoden og kommunerne 09.04-22 04-11-2010
Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden 09.04-23 04-11-2010
Konstruktiv forhandling 09.04-25 30-10-2010
Anerkendt praksis: Vejvedligeholdelse 06.11-04 29-10-2010
Gør godt samarbejde bedre 09.04-24 29-10-2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 28-10-2010
Anerkendt praksis: Vejanlæg 06.11-03 28-10-2010
Fælles problemløsning – Beslutningsdiamanten- 09.04-23 28-10-2010
Anerkendt praksis: Vand 06.00-05 27-10-2010
Branding af grønne byer 03.00-27 26-10-2010
Augustenborg 03.01-70 26-10-2010
Spirende erhverv i landdistrikter 04.02-31 04-10-2010
Unges friluftsliv set med integrationsbriller 06.02-05 04-10-2010
Guide til afgrænsning af landskabskarakterområder 09.04-21 04-10-2010
Det kommunale skovlandskab 03.03-61 29-09-2010
Får - et miljøvenligt alternativ til bekæmpelse af ukrudt på golfbanen 05.06-44 29-09-2010
Tuegræs på golfbaner - erfaringer fra Hornbæk golfbane 05.06-45 29-09-2010
Naturpleje og ophobning af næringsstoffer 06.19-04 29-09-2010
Viden om frø og kimplanter støtter forvaltning af orkideer 06.19-05 29-09-2010
Svampe afgørende for orkidebestande 06.19-06 29-09-2010
Skovbundsflora i bynær skov 08.00-14 29-09-2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 13-09-2010
Honningsvamp i juletræer 05.06-21 13-09-2010
Juletræers miljøpåvirkning 10.09-07 13-09-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 31-08-2010
Konfliktstrategier - Dobbelt-hensyn modellen 09.04-22 31-08-2010
Udeskole i Danmark og Forest School i England - en sammenligning 06.02-04 31-08-2010
Dyre- og fugleiagttagelser (2) Hvilke dyr blev set på skovturen? 06.01-51 31-08-2010
Hindringer for ældre danskeres friluftsliv og deres ønsker til forbedringer 06.03-05 31-08-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 30-08-2010
Asketoptørre og honningsvamp 08.07-46 30-08-2010
At tage bestik af situationen - konfliktens 3 dimensioner 09.04-21 30-08-2010
Naturindhold i gårdanlæg 06.08-01 24-08-2010
Parkforvaltere kan styrke udeundervisning 12.00-20 24-08-2010
Lommeparker gør København grønnere 03.00-26 20-08-2010
Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter 09.04-20 13-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Større værdi i Nordens skove 09.13-02 13-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 01-07-2010
Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-05 01-07-2010
Sikkerhed ved brug af motorsav 11.03-04 01-07-2010
Filing af motorsavskæde 11.03-06 01-07-2010
Oparbejdning af juletræer med motorsav 11.03-03 01-07-2010
Ukrudtsbekæmpelse med frysning 09.00-06 28-06-2010
Ældres motiver for friluftsliv 06.03-03 28-06-2010
Hindringer for friluftsliv blandt ældre 06.03-04 28-06-2010
Fra strategi til kommuneplan 07.03-13 28-06-2010
Thiram 04.12-05 22-06-2010
Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift 11.03-02 22-06-2010
Undersøgelse af overfladejævnhed af slotsgrusstier 09.03-07 21-06-2010
Urea 04.11-03 18-06-2010
Legepladsen som byrum 03.19-15 18-06-2010
Kronesikring af bevaringsværdige træer 05.01-19 18-06-2010
Phlebiopsis gigantea 04.11-02 17-06-2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 1 05.05-17 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 2 05.05-37 31-05-2010
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis I 09.04-19 31-05-2010
Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov 09.04-19 28-05-2010
Anvendelse af træaske som gødning i skove 04.09-04 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III 04.06-19 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II 04.06-18 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I 04.02-05 28-05-2010
Duft en usynlig dimension af landskabsarkitektur 08.00-12 18-05-2010
Plantedufte som del af et design 08.00-13 18-05-2010
Bynke-ambrosie 06.00-26 18-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis II 09.04-20 01-05-2010
Holdning til adgangsregulering (2) 06.01-49 29-04-2010
Holdning til adgangsregulering (3) 06.01-50 29-04-2010
Ældres friluftsliv og sundhed 06.03-01 29-04-2010
Ældres friluftsaktiviteter på landet og i byer 06.03-02 29-04-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 05.26-31 23-04-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 08.00-11 23-04-2010
Stammeskader på bytræer fra opbinding og stammebeskyttelse 05.39-04 23-04-2010
Strategier for grønne områder og byrum 03.03-60 21-04-2010
Honningsvamp og skælhat 05.26-30 21-04-2010
Genplant Planeten 10.05-07 30-03-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.01-01 30-03-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge 06.01-46 26-03-2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 25-03-2010
Fusarium-skader på kristtorn 05.06-20 25-03-2010
Daginstitutioners udearealer - underlag, afgrænsninger og kanter 03.19-12 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - beplantning og terræn 03.19-13 09-03-2010
Daginstitutioners udearealer - legeelementer, faldzoner og vandleg 03.19-14 09-03-2010
Stammeskader på bytræer fra påkørsel 05.39-03 09-03-2010
Fortolkning af elektronisk rådmåling 3 08.07-45 22-02-2010
Jagtlejens niveau - beregningsmodel 09.10-10 13-02-2010
Jagtlejens niveau - sammenhæng mellem pris og arealkarakteristika 09.10-09 12-02-2010
Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer 09.10-08 11-02-2010
Planstrategier - indhold og form 07.03-12 11-02-2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 11-02-2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 11-02-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 10-02-2010
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 10-02-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.00-05 10-02-2010
Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg 06.01-47 10-02-2010
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 09-02-2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 08.01-23 09-02-2010
Genplant Planeten 12.00-19 09-02-2010
Driftskontrakter - Værktøjskassen 03.03-59 08-02-2010
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 22-12-2009
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 22-12-2009
Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer 07.00-01 22-12-2009
Honningsvamp og skælhat 08.07-44 18-12-2009
Sitkagran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-49 18-12-2009
Indsamling, udkørsel og flishugning af løvtrætoppe 06.03-19 18-12-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
Pollenallergi ind i planlægningen 03.00-25 14-12-2009
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 14-12-2009
Disponering af daginstitutioners udearealer 03.19-11 14-12-2009
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 01-12-2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 01-12-2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 26-11-2009
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 26-11-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 26-11-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 26-11-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 26-11-2009
Betydning af rodfordærver i uensaldrende rødgranbevoksninger 08.07-43 26-11-2009
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.09-04 25-11-2009
Engelsk inspiration - Grønne flag som kvalitetsstandard 03.03-58 29-10-2009
Haveturisme 03.14-07 29-10-2009
Haveturisme i Sverige og Europa 03.14-08 29-10-2009
ECLAS: European Council of Landscape Architecture Schools 12.00-18 29-10-2009
Engelsk inspiration - Grønne vejledninger 03.03-57 29-10-2009
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 22-10-2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 22-10-2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 22-10-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Vækstregulering med NAA og naturligt auxin 06.03-20 30-09-2009
Mekaniske vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin 06.03-21 30-09-2009
Kemisk vækstregulering af nordmannsgranjuletræer 06.03-19 30-09-2009
Skohornsparker 03.00-24 28-09-2009
Verden i Danmark 03.00-23 25-09-2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 24-09-2009
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 07-09-2009
Fældning med hydrauliske hjælpemidler 11.03-10 27-08-2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 27-08-2009
Karakteregenskaber for en række douglasgranfrøkilder 03.03-48 27-08-2009
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 07-08-2009
Regnbede - kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 07-08-2009
Vildtvenlig naturpleje 06.00-25 07-08-2009
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 07-07-2009
Gødskning: Priser for gødning og udbringning 05.09-06 07-07-2009
Mikrokløver på golfbanen 1 08.06-03 17-06-2009
Mikrokløver på golfbaner 2 08.06-04 17-06-2009
Den urbane udeskole: Spot en tomt 12.00-17 16-06-2009
Udeskole i den rådne banan 12.00-16 15-06-2009
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 12-06-2009
Skuddød og svampeangreb 05.06-19 12-06-2009
Hvornår gror hvilke dele af topskuddet? 06.03-18 12-06-2009
Kirkegårde i tal (2) 03.03-56 11-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 09-06-2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 09-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 09-06-2009
Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet 08.01-19 25-05-2009
Hundeurin og byens planter 05.23-10 20-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 05.26-05 20-05-2009
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 15-05-2009
Visuel vurdering af løvtræer 08.07-07 06-05-2009
Skadevoldere på douglasgran 08.07-42 06-05-2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 05-05-2009
Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter 06.01-44 05-05-2009
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 05-05-2009
Flerårige - eller mangeårige - tulipaner 08.04-01 17-04-2009
Udeskole i Esbjerg Kommune 12.00-15 08-04-2009
Skoven i Skolen og Udeskole.dk 12.00-14 07-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 05.26-28 03-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 05.26-29 02-04-2009
Lindebladhvepsen Caliroa annulipes 05.28-16 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 2 08.07-41 02-04-2009
Fortolkning af elektronisk rådmåling 1 08.07-40 01-04-2009
Elektronisk rådmåling i enkelttræer 08.07-39 02-03-2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 01-03-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
Rådbedømmelse visuelt og med instrumenter 08.07-38 01-03-2009
Løg og stauder i græs 04.00-13 24-02-2009
Rådbedømmelse med instrumenter 05.26-04 24-02-2009
Elektronisk rådmåling i bytræer 05.26-27 24-02-2009
Begreber på kirkegården 03.03-55 22-02-2009
Kirkegårde i tal (1) 03.03-54 20-02-2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 16-02-2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 16-02-2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 16-02-2009
Vintereg anvendt til vedproduktion: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-47 09-02-2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 01-02-2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 01-02-2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 01-02-2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Grønne driftskontrakter 03.03-52 30-01-2009
Minimer omkostninger og skab klarhed i den grønne driftskontrakt 03.03-53 30-01-2009
Planlægning og forvaltning for udeskole 12.00-12 30-01-2009
Omfanget af udeskole i Danmark 12.00-13 30-01-2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 30-01-2009
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 09-01-2009
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine 06.05-02 01-01-2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 01-01-2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 01-01-2009
Strategier for alléer, trærækker og andre systemplantninger 05.00-01 22-12-2008
Principper for opbinding af træer 05.01-18 22-12-2008
Behov for opbinding af træer 05.01-17 22-12-2008
Risikohåndtering og grønne driftskontrakter 03.03-50 19-12-2008
Samarbejde og kommunikation i grønne driftskontrakter 03.03-51 19-12-2008
Hold fokus på sikkerhed ved oparbejdning af stormfald 11.03-09 11-12-2008
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 03-12-2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 01-12-2008
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 01-12-2008
Douglasgran: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-45 01-12-2008
Plantning for vildtet 03.03-46 01-12-2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 01-12-2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 01-12-2008
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 01-12-2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 01-12-2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 01-12-2008
Juletræsfældere 07.03-01 01-12-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 11-11-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 11-11-2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 11-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 03-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 02-11-2008
Det tredje landskabs manifest 03.00-20 01-11-2008
Lommeparker 03.00-21 01-11-2008
Træer og andet grønt 03.00-22 01-11-2008
Nationalstadsparker 03.01-67 01-11-2008
Skoven som græsgang 06.06-09 20-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 06.06-10 20-10-2008
Hedepletvinge 06.19-03 20-10-2008
Nye tilbud i det grønne: Sæsonmarkeder 03.03-43 01-10-2008
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 01-10-2008
Effekt af græsning på træer og buske 03.01-36 01-10-2008
Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk 03.03-44 01-10-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.03-42 01-10-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.03-43 01-10-2008
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 01-10-2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 01-10-2008
Skoven som græsgang 03.01-35 01-10-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Sikkerhed 11.03-06 03-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-07 02-09-2008
Grønne driftskontrakter - Koordinering og decentralisering 03.03-49 01-09-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 08.00-09 01-09-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 08.00-10 01-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 01-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 01-09-2008
Strøfald i bevoksninger af fem træarter 03.02-17 01-09-2008
Grundlæggende viden om motorsav og savning: Filing af motorsavskæde 11.03-08 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen I 06.01-30 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen II 06.01-31 01-09-2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 01-09-2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 01-09-2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 01-09-2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 01-09-2008
Nye tilbud i det grønne: Legeplads til hund og ejer 03.03-46 01-08-2008
Nye tilbud i det grønne: Live-rollespil 03.03-47 01-08-2008
Grønne driftskontrakter: 10 huskeregler 03.03-48 01-08-2008
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 01-08-2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 01-08-2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) – Er andre besøgende et problem? 06.01-34 01-08-2008
Brug af bladgødning 05.09-42 01-07-2008
Certificering af juletræer efter GLOBALGAP 09.01-04 01-07-2008
Nordmannsgranjuletræer i potter 07.06-04 01-07-2008
Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven 03.03-42 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Mountainbikeruter 03.03-44 01-06-2008
Forskning i udeskole 12.00-11 01-06-2008
Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov 03.03-45 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn I 05.28-14 01-06-2008
Skadedyr i kristtorn II 05.28-15 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning I 08.01-13 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning II 08.01-14 01-06-2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 01-05-2008
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 01-05-2008
Pleje af grøfter og kanaler 06.07-08 01-05-2008
Udeskole i Danmark 12.00-08 01-05-2008
Grønne børn bliver grønne voksne 12.00-09 01-05-2008
Rødkildeprojektet - casestudie af en naturklasse 12.00-10 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.28-13 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-26 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-27 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-28 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-29 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 01-05-2008
Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov 09.09-22 04-04-2008
Nye produkter fra skovene: Sæsonmarkeder 09.09-21 03-04-2008
Nye produkter fra skovene: Skovboliger 09.09-20 02-04-2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 01-04-2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 01-04-2008
Opbygning af driftsstyringssystem for kirkegårde 03.03-41 01-04-2008
Behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt 09.00-32 01-04-2008
Skov på kirkegården 03.01-65 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil 09.09-19 01-04-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 01-04-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Mountainbike ruter 09.09-18 04-03-2008
Nye produkter fra skovene: Legeplads til hund og ejer 09.09-17 03-03-2008
Nye produkter fra skovene: Kørsel med slædehunde 09.09-16 02-03-2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 01-03-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.14-05 01-03-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.14-06 01-03-2008
Landskabsplanter med genetisk bredde 08.00-08 01-03-2008
Plantning for vildtet 08.00-07 01-03-2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession efter renafdrift eller stormfald 05.07-21 01-03-2008
Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald 05.07-24 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af nåletræ 05.07-23 01-03-2008
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær 05.07-22 01-03-2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 01-03-2008
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 01-03-2008
Nye produkter fra skovene: Børnefødseldag 09.09-15 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 01-03-2008
Ædelgransortprik 05.06-16 01-02-2008
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.05-02 01-02-2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 01-02-2008
Playscapes 03.03-16 01-02-2008
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 03-01-2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 02-01-2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 01-01-2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 01-01-2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 01-01-2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 01-01-2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 01-01-2008
Europæisk bison som naturplejer 03.01-34 01-01-2008
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 01-12-2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 01-12-2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 01-12-2007
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 01-12-2007
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 01-12-2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 01-12-2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 01-12-2007
Landbrug i bynære områder 04.01-01 01-12-2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 01-12-2007
Koglehalvmøl 05.05-27 01-11-2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 01-11-2007
Skimmelsvampe på juletræer 07.06-03 01-11-2007
Skimmelsvampe og terpener som arbejdsmiljøproblem 11.05-04 01-11-2007
Stævningsskov i byen 05.02-04 01-11-2007
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 01-11-2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 01-11-2007
Vurdering af risikotræer 5 05.26-26 01-11-2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 01-11-2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 01-11-2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 01-11-2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 01-11-2007
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 01-11-2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 01-11-2007
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 01-10-2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 01-10-2007
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 01-10-2007
Eksport af juletræer og pyntegrønt - pas på skadegørere! 10.07-01 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 01-10-2007
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 01-10-2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 01-10-2007
Læsø 04.02-25 01-10-2007
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 01-10-2007
Vurdering af risikotræer 1 05.26-22 04-09-2007
Vurdering af risikotræer 2 05.26-23 03-09-2007
Vurdering af risikotræer 3 05.26-24 02-09-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 06.01-04 01-09-2007
Algebelægninger på grannåle 05.19-04 01-09-2007
Bekæmpelse af algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 05.19-05 01-09-2007
Terapihaven & dens elementer, indretning og karakterer 03.19-09 01-09-2007
Intensiv pleje af græs 05.06-09 01-09-2007
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i kvalitet blandt plustræer 03.02-20 01-09-2007
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 01-09-2007
Konvertering af gran: Hugst for 60 ankertræer 05.07-07 01-09-2007
Konvertering af gran: Skærmstilling 05.07-08 01-09-2007
Konvertering af gran: Modificeret renafdrift (Kulisse, rand.) 05.07-09 01-09-2007
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 01-09-2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 01-09-2007
Produktion af mos i skovbruget 03.01-33 01-09-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 01-09-2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 01-09-2007
Vurdering af risikotræer 4 05.26-25 01-09-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-19 01-08-2007
Udstyr til indtrækning af vanskelige træer 05.02-03 01-08-2007
Stammeskader på nyplantede allétræer 05.39-01 01-08-2007
Stammebeskyttelse på nyplantede allétræer 05.39-02 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 01-08-2007
Hugst og stormfald VII 05.06-24 03-07-2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 02-07-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 06.01-03 01-07-2007
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortorve 09.00-31 01-07-2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst for 180 fremtidstræer 05.07-04 01-07-2007
Konvertering af gran: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer 05.07-05 01-07-2007
Konvertering af gran: Systematisk strukturhugst 05.07-06 01-07-2007
Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006 05.25-15 01-06-2007
Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006 05.25-16 01-06-2007
Sitkabladlus i gran 05.28-10 01-06-2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 01-06-2007
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 01-05-2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 01-05-2007
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 01-05-2007
Målbeskrivelse af bevoksninger 03.04-04 01-05-2007
Sikkerhed ved indtrækning af vanskelige træer 05.02-02 01-05-2007
Udviklingsmodeller for hegn og randplantninger i byen 05.04-03 01-05-2007
Græs på vanskelige steder 08.06-02 01-05-2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 01-05-2007
Konvertering af gran: Hugst for 120 fremtidstræer 05.07-03 01-05-2007
Konvertering af nåletræsbevoksninger 05.07-02 01-05-2007
Konvertering - veje til naturnær skov 05.07-01 01-05-2007
Gren- og vanriskapning af eg 05.04-05 01-05-2007
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 01-05-2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 01-05-2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 01-04-2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 01-04-2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 01-04-2007
Ædelgran-gederamsrust - Biologi og værtsplanter 05.06-01 01-04-2007
Ædelgran-gederamsrust - Forudsigelse af angreb 05.06-12 01-04-2007
Forebyggelse af ædelgran-gederamsrust 05.06-15 01-04-2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 01-03-2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 01-03-2007
Urea 05.06-52 01-03-2007
Phlebiopsis gigantea 05.06-51 01-03-2007
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 01-03-2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 01-03-2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 01-02-2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 01-02-2007
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 01-02-2007
Klippegrøntmarkedet i Tyskland 10.09-06 01-02-2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 01-02-2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 01-02-2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 01-02-2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 01-02-2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 01-01-2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 01-01-2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 01-01-2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 01-01-2007
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 01-12-2006
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 01-12-2006
Mistet topskud i nordmannsgran 06.03-17 01-12-2006
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 01-12-2006
Potentialer i landskabshegn 05.04-02 01-12-2006
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 01-12-2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 01-12-2006
Lagring på rod 06.00-02 01-11-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 2 06.03-16 01-11-2006
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 01-11-2006
Facadebeplantning - generelt 08.03-01 01-11-2006
Hugst og stormfald III 05.06-20 03-10-2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 02-10-2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 01-10-2006
Brug af byens parker 06.01-23 01-10-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 01-10-2006
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 01-10-2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 01-10-2006
Glyphosat produkter til anvendelse i juletræer 05.01-11 01-10-2006
Sikkerhed for betaling ved eksport af juletræer og klippegrønt 10.04-01 01-10-2006
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 01-10-2006
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 01-10-2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 01-10-2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 01-10-2006
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i klippegrøntudbytte 03.02-19 01-10-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 01-09-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - hvad mener befolkningen? 03.13-14 01-09-2006
Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter 03.13-15 01-09-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 03.13-16 01-09-2006
Bevaring og genopretning af høenge 06.01-15 01-09-2006
Nationalparker i Danmark – Nogle lokale synspunkter 09.04-18 02-08-2006
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 01-08-2006
Carlsbergs landskab 09.19-01 01-08-2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 01-08-2006
Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser 03.03-40 01-08-2006
Vilde spisesvampe som nicheproduktion i skovbruget 09.11-01 01-08-2006
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 01-08-2006
Original Nordmann kampagnen 10.09-05 01-08-2006
Anvendelse af beskyttelseshandsker 11.02-02 01-08-2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 01-08-2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 01-08-2006
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 01-08-2006
Gamle danske kvægracer som naturplejere 06.00-22 01-08-2006
Nationalparker i Danmark – Hvad mener befolkningen? 09.04-17 01-08-2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 03-07-2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 02-07-2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 01-07-2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 01-07-2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 01-06-2006
Om kåring af skovfrø og -planter 03.05-01 01-06-2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 01-06-2006
Flishugning og skimmelsvampe 06.03-18 01-06-2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 01-06-2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 01-06-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 1 06.03-15 01-06-2006
Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø 03.00-16 01-06-2006
Sortblå birkebladhveps 05.28-09 01-06-2006
Nationalparker i Danmark I 08.01-11 01-06-2006
Nationalparker i Danmark II 08.01-12 01-06-2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Balsam- og klippegran 05.05-25 01-06-2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 01-06-2006
Park eller skov? 06.01-21 01-05-2006
Nye redskaber til kirkegårdens forvaltning 03.03-38 01-05-2006
Kæmpe-Bjørneklo og dens forvekslingsmuligheder 06.00-21 01-05-2006
Skovopfattelse 06.01-24 01-04-2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 01-04-2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 01-04-2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 01-04-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 01-04-2006
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 01-04-2006
Blomsterfald hos rhododendron 05.26-20 01-04-2006
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 01-03-2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 01-03-2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 01-03-2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 01-03-2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 01-03-2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 01-03-2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 01-03-2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 01-03-2006
Reduktion af saltbelastning - forsøg med hævede vejrabatter, saltværn og afstand mellem vejkant og planter 03.02-07 01-03-2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 01-03-2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 01-02-2006
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 01-02-2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 01-02-2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 01-02-2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 01-02-2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 01-02-2006
Svampesygdomme på platan 05.26-18 01-02-2006
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 01-02-2006
Skadedyr på platan 05.28-08 01-02-2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 01-02-2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 01-01-2006
Abies amabilis - Det naturlige udbredelsesområde 03.04-20 03-12-2005
Abies amabilis - Provenienser - vækst og grøntkvalitet 03.04-21 02-12-2005
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 01-12-2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 01-12-2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 01-12-2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 01-12-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 01-12-2005
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 01-12-2005
Naturens æstetik 03.12-11 01-12-2005
Etablering af alm. rajgras - forsøg med eftersåning i plænegræs 05.06-42 01-12-2005
Gåsebillelarver i plænegræs 05.28-07 01-12-2005
Italiensk Gyvel - spredning og erfaringer med bekæmpelse 06.00-19 01-12-2005
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunalt regi - Resultater fra en interviewundersøgelse 06.00-20 01-12-2005
Abies amabilis - Kvalitet efter høst 03.04-22 01-12-2005
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 01-11-2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 01-11-2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 01-11-2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 01-11-2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 01-11-2005
Stødrydning mod rodfordærver 08.07-30 01-11-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 01-11-2005
At læse landskabsarkitektur - beskrivelse af en metode til at analysere landskabsarkitektur 03.00-15 01-11-2005
Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår 03.15-03 01-11-2005
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 01-10-2005
Tilgængelighed for alle 08.19-01 01-10-2005
Natur og grønne områder forebygger stress 03.00-14 01-10-2005
Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande 03.03-37 01-10-2005
Galgebakkens landskab før, nu og siden 03.12-10 01-10-2005
Vanding af gadetræer øger tilvæksten 05.01-15 01-10-2005
Nobilis klippeforsøg 4 06.13-04 01-09-2005
Rengøring af sprøjteudstyr 11.05-03 01-09-2005
Bypolitik: Udviklingstendenser i de nordiske lande 03.03-35 01-09-2005
Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande 03.03-36 01-09-2005
Tilgængelighed for alle - love, standarder og mærkeordninger 03.05-13 01-09-2005
Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde 03.05-14 01-09-2005
Naturlig eller unaturlig natur? 03.12-09 01-09-2005
Afspænding og bevægelse I 11.04-01 02-08-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 01-08-2005
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 01-08-2005
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 01-08-2005
Nye forudsætninger for udbud og udlicitering 03.03-30 01-08-2005
Etiske regler for udbud af grønne områder 03.03-31 01-08-2005
Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud 03.03-32 01-08-2005
Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver 03.03-33 01-08-2005
EU-udbud - Hvornår? 03.03-34 01-08-2005
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 01-08-2005
Afspænding og bevægelse II 11.04-02 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran I 05.08-08 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran II 05.08-09 01-08-2005
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 01-07-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 01-07-2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 01-07-2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 01-07-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 01-06-2005
Ressourcer på internettet 09.00-01 01-06-2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 01-06-2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 01-06-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 1 - Introduktion til bøgerne »Site Planning«, »Time-Saver Standards for Landscape Architecture« og »Befæstelser« 03.02-05 01-06-2005
Teknologi i landskabsarkitekturen 2 - Introduktion til bøgerne »Spon's Landscape Handbook« og »Bauen mit Grün« 03.02-06 01-06-2005
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 01-06-2005
Buksbom 08.02-05 01-06-2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 01-05-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 01-05-2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 01-05-2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 01-05-2005
Det grå egern 08.09-02 01-05-2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 01-05-2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 01-05-2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 01-05-2005
Sitkabladlus i gran 05.05-22 01-05-2005
Buksbom grentørre 05.06-13 01-05-2005
Topskudsregulering med Top-Stop® tangen 06.03-11 01-05-2005
Vækstregulering af juletræer ved hjælp af mekanisk stress 06.03-12 01-05-2005
»Grøn« motorsavsbenzin 11.00-04 01-05-2005
Ressourcer på internettet - om planlægning og forvaltning af grønne områder i byen 03.00-13 01-05-2005
Intelligent terrænmodellering - digital projektering af terræn 03.07-05 01-05-2005
Spiring og etablering af hvidkløver - resultater fra litteraturen 04.07-05 01-05-2005
Det grå egern 05.29-05 01-05-2005
Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm 08.00-05 01-05-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 04-04-2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 03-04-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 02-04-2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 01-04-2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 01-04-2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 01-04-2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 01-04-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 01-04-2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 01-04-2005
Optimal sådybde for plænegræsarter 04.07-06 01-04-2005
Landskabsukrudt 06.00-05 01-04-2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 01-03-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 01-03-2005
Variation mellem danske bøgeprovenienser 03.03-39 01-03-2005
Brænde af nåletræ 07.04-02 01-03-2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 01-03-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 01-03-2005
Etablering af hvidkløver - forsøg med eftersåning på fodboldbaner 05.06-41 01-03-2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 01-02-2005
Kombinerede udslæbnings- og udkørselsmaskiner 06.04-04 01-02-2005
"Grøn" motorsavsbenzin 11.00-05 01-02-2005
Vokslagets betydning for farven i nobilis 06.19-01 01-02-2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - et værktøj til bæredygtig projektering af grønne anlæg 03.06-03 01-02-2005
Totaløkonomi i den grønne sektor - metode og beregning 03.06-04 01-02-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 01-02-2005
Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England 03.13-13 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord I 05.09-31 01-02-2005
Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord III 05.09-33 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord II 05.09-32 01-02-2005
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Landskabskarakterkortlægning II 09.04-07 01-01-2005
Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger 03.03-38 01-12-2004
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 01-12-2004
Marktryk og køreskader 06.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 06.04-02 01-12-2004
Effekter og skader ved pesticidbehandling og gødskning 05.00-03 01-12-2004
Marktryk og køreskader 05.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 05.00-05 01-12-2004
Skandinavisk identitet i landskabsarkitektur 03.00-12 01-12-2004
Sikkerhed på legepladser 03.19-01 01-12-2004
Risiko på legepladser 03.19-07 01-12-2004
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 01-12-2004
Handlingsmønstre i unges friluftsliv 06.01-15 01-11-2004
Unges friluftsliv og politik 06.01-16 01-11-2004
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 01-11-2004
Skovgræsning 03.01-05 01-11-2004
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 01-11-2004
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 01-11-2004
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 01-11-2004
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 01-11-2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen I 05.05-31 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen II 05.05-32 01-11-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 01-10-2004
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 01-10-2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 01-10-2004
Kørsel med ATV'ere 11.06-02 01-10-2004
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 01-10-2004
Kørsel med ATV'ere 11.03-02 01-10-2004
Indeks for bynatur 03.03-28 01-10-2004
Landskab - livsstil - natursyn 03.12-08 01-10-2004
Rustsvampe på enebær 05.26-16 01-10-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 02-09-2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 01-09-2004
Cross-compliance 04.02-17 01-09-2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 01-09-2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 01-09-2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 01-09-2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 01-09-2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 01-09-2004
Rødgran-stribesvamp 05.06-11 01-09-2004
Overliggende tungeknopper 06.00-01 01-09-2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 01-09-2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 01-09-2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 01-09-2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 01-09-2004
Skovgræsning 06.06-01 01-09-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 01-08-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 01-08-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 01-08-2004
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 01-08-2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 01-08-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 01-08-2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 01-08-2004
Bygningsreglement - med tillæg 03.05-08 01-08-2004
Kombinationsmaskiner i nåletræstyndinger 06.02-05 01-07-2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 01-06-2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 01-06-2004
Rødgran-stribesvamp 08.07-29 01-06-2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 01-06-2004
Kommunale udbud af grønne driftsopgaver - fakta og tendenser 03.03-25 01-06-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.19-04 01-06-2004
Legepladsens indretning og elementer 03.19-05 01-06-2004
Bekæmpelse af blåtop på heder 06.01-14 01-06-2004
Friluftsliv og turisme – Samarbejde 06.00-04 01-06-2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 01-05-2004
Samarbejde om byudvikling 08.01-10 01-05-2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 01-05-2004
Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger 06.03-17 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 1 06.13-01 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 2 06.13-02 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 3 06.13-03 01-05-2004
Elektronisk træregistrering - muligheder og indhold 03.03-23 01-05-2004
Metoder til elektronisk træregistrering 03.03-24 01-05-2004
Etablering af frøblandinger til plænegræs 04.07-02 01-05-2004
Temperatur og spiring af plænegræsfrø 04.07-03 01-05-2004
Vand og spiring af plænegræsfrø 04.07-04 01-05-2004
Kastanie-minérmøl 05.28-06 01-05-2004
Landskabskarakterkortlægning I 09.04-06 01-05-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 02-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer I 03.04-18 02-04-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 01-04-2004
Overlevelse og højdevækst i forsøg med europæiske provenienser af ædelgran 03.03-36 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 01-04-2004
Flishåndtering kræver filtre 11.02-02 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 01-04-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 01-04-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 01-04-2004
Regulering af lysesiv 06.02-13 01-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer II 03.04-19 01-04-2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 01-03-2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 01-03-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 01-03-2004
Elmesyge 08.07-28 01-03-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Galmider på juletræer 05.05-05 01-03-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-10 01-03-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 01-03-2004
Stankelben og græsbaner 05.28-01 01-03-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Plads til leg 03.03-09 01-02-2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 01-02-2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 01-02-2004
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1980 03.03-34 01-02-2004
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 03.03-35 01-02-2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 01-02-2004
Behandling af elmesyge 08.07-02 01-02-2004
Måldiameterhugst i rødgran 08.07-27 01-02-2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 01-02-2004
Elmesyge 05.26-01 01-02-2004
Bekæmpelse af elmesyge 05.26-02 01-02-2004
Behandling af elmesyge 05.26-03 01-02-2004
Fugemateriale til belægningssten og fliser 09.03-05 01-02-2004
Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser 09.03-06 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 08.01-09 01-12-2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 08.07-25 01-12-2003
Ædelgran-gederamsrust 08.07-26 01-12-2003
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 01-12-2003
Sammensætning af frøblandinger til plænegræs 04.07-01 01-12-2003
Værdisætning af træer 05.01-14 01-12-2003
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen II 03.03-07 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen III 03.03-08 01-12-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 03-11-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 02-11-2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 01-11-2003
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 01-11-2003
Naturplaner 09.05-01 01-11-2003
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 01-11-2003
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 01-11-2003
Kyoto-protokollen og skovens potentiale 10.05-06 01-11-2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 05.06-10 01-11-2003
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 01-11-2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 01-11-2003
Sikkerhedskrav ved pakning og håndtering af paller med juletræer og klippegrønt 11.05-01 01-11-2003
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 01-11-2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 01-11-2003
Plan for byens legemuligheder 03.19-03 01-11-2003
Udledning af CO2 ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.09-01 01-11-2003
Forurenet rabatjord langs motorveje 12.00-07 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 01-10-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 01-10-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 01-10-2003
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 01-10-2003
Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger 06.02-04 01-10-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 01-10-2003
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 01-10-2003
Arealgradueret renholdelse af juletræer 05.02-01 01-10-2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 01-10-2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 01-10-2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 01-10-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 01-10-2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 01-10-2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 01-10-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Nobilis 05.06-09 01-10-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 03-09-2003
Information om natur 10.05-04 02-09-2003
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 01-09-2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 01-09-2003
Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning 07.03-09 01-09-2003
Overvågning af miljøvirkninger af kommuneplanen 07.03-10 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (I) 03.03-30 01-09-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (II) 03.03-31 01-09-2003
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979 03.03-32 01-09-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 03.04-02 01-09-2003
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 04.08-01 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Prioritering af naturen 10.05-03 01-09-2003
Nåletræsspindemide 05.05-02 01-09-2003
Bioteknologiske juletræer - 1 10.09-03 01-09-2003
Bioteknologiske juletræer - 2 10.09-04 01-09-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 01-09-2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 01-09-2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 01-09-2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 01-09-2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 01-09-2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 01-09-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 01-08-2003
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 01-08-2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 01-08-2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 01-08-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 01-08-2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 01-08-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 01-08-2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 01-08-2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 01-08-2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 01-08-2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 01-08-2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 01-08-2003
Egekrat har behov for drift 06.06-05 01-08-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen I 03.03-06 01-08-2003
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 01-07-2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 03-06-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 02-06-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 01-06-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 01-06-2003
Egekrat har behov for drift 03.01-07 01-06-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 01-06-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 03.13-11 01-06-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 03.13-12 01-06-2003
Europæisk og californisk visneskimmel 05.26-15 01-06-2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 01-05-2003
Prioritering af naturen 04.00-05 01-05-2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 01-05-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 01-05-2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 01-05-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 01-05-2003
Angreb af honningsvamp i eg 08.07-24 01-05-2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 01-05-2003
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 01-05-2003
Skovflåten 11.02-01 01-05-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 03.03-22 01-05-2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 06.06-06 01-05-2003
Stævning kan genskabe egekrat 06.06-07 01-05-2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 08.00-04 01-05-2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 01-04-2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 01-04-2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 01-04-2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 01-04-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 01-04-2003
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 01-04-2003
Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger 06.03-16 01-04-2003
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 01-04-2003
Fire plus fire modellen 06.02-04 01-04-2003
Fire plus fire modellen i praktisk udførelse 06.02-05 01-04-2003
Arbejdsmiljø ved kemisk topskudsregulering 11.03-01 01-04-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 01-04-2003
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 01-04-2003
Varm luft til ukrudtsbekæmpelse 09.00-27 01-04-2003
Om at sanse naturen 04.00-02 01-03-2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 01-03-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 08.01-07 01-03-2003
Egevisnesyge 08.07-23 01-03-2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 01-03-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 01-03-2003
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 01-03-2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 01-03-2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 01-03-2003
Egevisnesyge 05.26-14 01-03-2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 01-03-2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 01-03-2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 04-02-2003
Magnifica og shastagran I 03.04-04 03-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 02-02-2003
Magnifica og shastagran II 03.04-05 02-02-2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 01-02-2003
Landbrug og landskab 04.02-10 01-02-2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 01-02-2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 01-02-2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 01-02-2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 01-02-2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 01-02-2003
Borgerinddragelse 09.04-06 01-02-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 01-02-2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 01-02-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 01-02-2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 01-02-2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 01-02-2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 01-02-2003
Magnifica og shastagran III 03.04-06 01-02-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Magnifica og shastagran 05.06-08 01-02-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Borgerinddragelse 08.01-04 01-12-2002
Ti bud på god borgerinddragelse 08.01-05 01-12-2002
Checkliste for borgerinddragelse 08.01-06 01-12-2002
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 01-12-2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 01-12-2002
Skovflåten 11.02-01 01-12-2002
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 01-12-2002
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 03-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 02-11-2002
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 01-11-2002
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 01-11-2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 01-11-2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 01-11-2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 01-11-2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 01-11-2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 01-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? Danske dyrkningserfaringer 03.04-03 01-11-2002
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Frasergran 05.05-16 01-11-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 01-10-2002
Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland 06.10-03 01-10-2002
Indsamling af svampe i skoven 08.07-21 01-10-2002
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 01-10-2002
Afprøvning af håndsakse 08.02-06 01-10-2002
Afprøvning af stangsakse 08.02-07 01-10-2002
Skov - en eftertragtet nabo 03.13-10 01-10-2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 01-10-2002
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo II 06.00-01 01-10-2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 01-09-2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 01-09-2002
Når borgere og kommune samarbejder om byudvikling 08.01-03 01-09-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 01-09-2002
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 01-09-2002
Stævningsdrift 03.01-04 01-09-2002
Provenienser af dansk omorikagran 03.03-13 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.03-28 01-09-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-03 01-09-2002
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 01-09-2002
Sortkerne hos ask 05.06-10 01-09-2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 01-09-2002
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran 05.08-06 01-09-2002
Gødskning og bladlus i nordmannsgran 05.09-25 01-09-2002
Sorteringsvejledning 08.01-01 01-09-2002
Sorteringsvejledning for nordmannsgran- og nobilisklip 08.01-02 01-09-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 05.26-13 01-09-2002
Iberisk skovsnegl 05.28-05 01-09-2002
Dosering af kompost 07.04-09 01-09-2002
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 01-08-2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 01-08-2002
Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær 03.02-01 01-08-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 03.09-02 01-08-2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 01-08-2002
Nitrat i vand under skove 08.05-18 01-08-2002
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis 11.00-04 01-08-2002
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 01-08-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb: Mg 05.09-24 01-08-2002
At tale om smukke landskaber 03.12-07 01-08-2002
Naturpleje på enge baseret på stude 06.02-12 01-08-2002
Restaurering af gadekær 06.04-02 01-08-2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 01-06-2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 01-06-2002
Løvtræartsserien fra 1973. I 03.02-03 01-06-2002
Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse 03.03-27 01-06-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 03.09-01 01-06-2002
Stormfaldsoparbejdning med brug af gravemaskiner 06.07-02 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 08.07-20 01-06-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 05.06-07 01-06-2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 01-06-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 01-06-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 01-06-2002
Landbrug og landskab 06.07-07 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 01-05-2002
Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer 05.07-03 01-05-2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 01-05-2002
Om at sanse naturen 03.12-06 01-05-2002
Arbejde i træer 05.01-13 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - biologi 05.06-36 01-05-2002
Stære og stankelbenlarver - erfaringer med stærekasser 05.06-37 01-05-2002
Nyt redskab til termisk bekæmpelse 09.00-21 01-05-2002
Træbrændsler: Brændværdi 07.09-02 01-05-2002
Træbrændsler: Fysiske egenskaber 07.09-03 01-05-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 01-04-2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 01-04-2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 01-04-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 01-04-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - vegetation 06.01-13 01-04-2002
Holdbarhed af træpiller 07.04-07 01-03-2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 01-03-2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 01-03-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 01-03-2002
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 01-03-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 01-03-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 01-03-2002
Sitkagranens krav til voksestedet 03.02-16 01-02-2002
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 01-02-2002
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 01-02-2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 01-02-2002
Landskabsvurdering i Holland 03.13-09 01-02-2002
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 01-02-2002
Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig 06.01-12 01-02-2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 01-02-2002
Hvad koster det at bruge ukrudtsbrændere? 09.00-19 01-02-2002
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Europa 09.00-20 01-02-2002
Damp som ukrudtsbekæmpelse 09.00-24 01-02-2002
Måling af vandindhold i flis 07.04-06 02-01-2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 01-01-2002
Brodannelse i flis 07.04-05 01-01-2002
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 01-12-2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 01-12-2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 01-12-2001
Juletræsudbytter i danske rødgranprovenienser 03.03-26 01-12-2001
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 01-12-2001
Pilotforsøg med topklipning i juni 06.03-10 01-12-2001
Overvågning af værdifulde kulturmiljøer 03.14-04 01-12-2001
Drift og pleje af overdrev 06.01-11 01-12-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 02-11-2001
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 01-11-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 01-11-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 01-11-2001
Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed 03.03-24 01-11-2001
Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser 03.03-25 01-11-2001
Oplagring af brænde i murede bygninger 07.02-07 01-11-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 01-11-2001
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 01-11-2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 01-11-2001
Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling 05.01-12 01-11-2001
Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald 06.07-08 01-10-2001
Jordbearbejdning og plantning efter stormfald 06.07-09 01-10-2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 01-10-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 01-10-2001
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 01-10-2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 01-10-2001
Kvasrydning efter stormfald 06.07-06 01-09-2001
Maskin- og redskabsløsninger til kvasrydning 06.07-07 01-09-2001
Ny viden om tøndersvamp 08.07-18 01-09-2001
Skovdrift med tøndersvamp 08.07-19 01-09-2001
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 01-09-2001
Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99 03.03-18 01-09-2001
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 01-09-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 06.07-05 01-09-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 06.07-06 01-09-2001
Beregning af faktorer ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-18 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: III 03.01-21 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran II 03.01-20 02-08-2001
Naturens betydning for valg af bosted og feriemål 06.10-02 01-08-2001
Skovfyrrens fordringer til voksestedet 03.02-15 01-08-2001
24 egeproveniensers produktion og kvalitet 03.03-23 01-08-2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 01-08-2001
Algebekæmpelse 05.19-03 01-08-2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 01-08-2001
Organisering af kommunal parkvirksomhed 03.03-09 01-08-2001
Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed 03.03-17 01-08-2001
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 01-08-2001
Ni redskaber til termisk ukrudtsbekæmpelse testet 09.00-16 01-08-2001
Dosering af energi ved termisk ukrudtsbekæmpelse 09.00-17 01-08-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I 03.01-19 01-08-2001
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 01-07-2001
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 01-07-2001
Efter-høst kvalitet II 03.01-18 02-06-2001
ESBEN 08.05-16 01-06-2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 08.07-17 01-06-2001
Vækst i 3 alternative juletræsarter 03.04-15 01-06-2001
Weymouthsfyrrens blærerust 05.06-06 01-06-2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 01-06-2001
Parkforvaltning er en proces 03.03-16 01-06-2001
Landskabsevaluering i England 03.13-07 01-06-2001
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 03.13-08 01-06-2001
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000 05.25-07 01-06-2001
Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer 05.25-08 01-06-2001
Stangklipper kan lette hækkeklipning 11.04-03 01-06-2001
Efter-høst kvalitet I 03.01-17 01-06-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 01-05-2001
Europæiske bøgeproveniensers værdiproduktion 03.03-22 01-05-2001
Tøndersvamp og kulsvamp 08.07-08 01-05-2001
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 01-05-2001
Fyrrens knækkesygerust 05.06-05 01-05-2001
Terminologi og definitioner vedrørende formning af nordmannsgran 06.02-01 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 1 06.02-02 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 2 06.02-03 01-05-2001
Formning af nordmannsgran I 06.03-07 01-05-2001
Formning af nordmannsgran II 06.03-08 01-05-2001
Formning af nordmannsgran III 06.03-09 01-05-2001
Planlægning og budgettering af græspleje 05.06-35 01-05-2001
Spiselige svampe på rekreative arealer 05.26-12 01-05-2001
Græssende husdyr kan have behov for supplerende mineraler 06.00-18 01-05-2001
Foderkvaliteten på heder lever ikke altid op til husdyrenes behov 06.01-10 01-05-2001
Manuel lægning af belægningssten er hårdt arbejde 11.04-01 01-05-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 02-04-2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 01-04-2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 01-04-2001
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 01-04-2001
Såring ved stammebasis som formreguleringsmetode i nordmannsgran 06.03-06 01-04-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 01-04-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 01-04-2001
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 01-04-2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 01-04-2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler I 11.00-01 03-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler II 11.00-02 02-03-2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 01-03-2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 01-03-2001
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 01-03-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 01-03-2001
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 01-03-2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 01-03-2001
Råd i douglasgran 08.07-16 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 1 11.00-01 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 2 11.00-02 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 3 11.00-03 01-03-2001
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 12.00-02 01-03-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 01-03-2001
Giftige svampe på rekreative arealer 05.26-10 01-03-2001
Musegnav 05.29-01 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille - Bekæmpelse 05.05-13 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler III 11.00-03 01-03-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 01-02-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 01-02-2001
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 01-02-2001
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 01-02-2001
Hugst i ær 05.06-13 01-02-2001
Kombinationsmaskiner i Sverige 06.02-03 01-02-2001
Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer 05.09-17 01-02-2001
Økologisk juletræsproduktion 09.04-02 01-02-2001
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 09.04-03 01-02-2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 01-02-2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 01-02-2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 01-02-2001
Pesticidforbruget i staten 1995-1999 05.25-05 01-02-2001
Pesticidforbruget i amterne 1995-1999 05.25-06 01-02-2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 01-02-2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 01-01-2001
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 01-01-2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 01-01-2001
Rodafkortning og plantetype - 3 04.11-04 03-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 2 04.11-03 02-12-2000
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 01-12-2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 01-12-2000
Brugerråd i statsskovene 08.01-01 01-12-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 08.01-02 01-12-2000
Pendling - den ubønhørlige hverdag 10.00-01 01-12-2000
Tilførsel af stoffer og vand til skoven - træarternes indflydelse 03.02-13 01-12-2000
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 01-12-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 04.19-05 01-12-2000
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 01-12-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 01-12-2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 01-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 1 04.11-02 01-12-2000
Musegnav i pyntegrønt 05.07-01 01-12-2000
Passager og hegn til frøer og tudser 03.13-06 01-12-2000
Tilsaltning af ny jord i bymiljø 05.23-08 01-12-2000
Vejsalts optagelse i træer 05.23-09 01-12-2000
Opfølgning af naturpleje 06.00-17 01-12-2000
Stor andel af natur- og miljøværdier ligger på landbrugsjord 06.07-03 01-12-2000
Forbrugerrettet produktblad for kompost 07.04-08 01-12-2000
Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere 09.00-14 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer II 05.01-09 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer I 05.01-08 01-12-2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 01-11-2000
Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg 03.02-11 01-11-2000
Rødgranens fordringer til voksestedet 03.02-12 01-11-2000
To forsøg med douglasprovenienser fra Washington og British Columbia 03.03-21 01-11-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 01-11-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 01-11-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 01-11-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 01-11-2000
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 01-11-2000
Indsamling af dekorative svampe på rekreative arealer 05.26-11 01-11-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 01-10-2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 01-10-2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 01-10-2000
Slagfaste sikkerhedsruder til traktorer og skovmaskiner 06.00-03 01-10-2000
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 01-10-2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 01-10-2000
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 01-10-2000
Rodfordærver 05.06-04 01-10-2000
Biodiversitet i byens parker og grønne områder 03.00-09 01-10-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 03.05-12 01-10-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 01-10-2000
Beskæring af træer 05.01-11 01-10-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 06.00-16 01-10-2000
Stofkredsløb i de danske skove: NaCl 08.05-13 01-10-2000
Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser 03.03-20 01-09-2000
Fällboy 06.01-02 01-09-2000
Kædeskud, hvad er det? 11.03-05 01-09-2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 01-09-2000
Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser 03.00-08 01-09-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 03.14-02 01-09-2000
Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger 03.14-03 01-09-2000
Forebyg spredning af ukrudt på græsplæner 05.06-30 01-09-2000
Vanding af græsboldbaner 05.21-02 01-09-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 06.19-02 20-08-2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 01-08-2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 01-08-2000
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 01-08-2000
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 08.07-15 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 01-08-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 01-08-2000
Optælling af trafikdræbte dyr 03.13-05 01-08-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 06.19-01 01-08-2000
Ukrudtsbekæmpelse med termiske metoder 09.00-12 01-08-2000
Maskiner og redskaber til termisk ukrudtskontrol 09.00-13 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N kredsløb 05.09-15 01-08-2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 01-07-2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 01-07-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.07-02 01-07-2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 01-06-2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 01-06-2000
Brunporesvamp 08.07-14 01-06-2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 01-06-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 01-06-2000
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 01-06-2000
Engplantesamfund kan retableres ved græsning 06.02-11 01-06-2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 01-05-2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 01-05-2000
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 01-05-2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 01-05-2000
Kvalitetsklasser for brændselsflis 07.04-03 01-05-2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 01-05-2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 01-05-2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 01-05-2000
Topskrælning - en ny metode til renovering af boldbaner 05.06-29 01-05-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.29-03 01-05-2000
Bekæmpelse af muldvarpe 05.29-04 01-05-2000
Scenarier for pesticidfri drift 09.00-10 01-05-2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 01-04-2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 01-04-2000
Nålefald i fyr - fyrrenål-blærerust 05.06-03 01-04-2000
Mekanisk vækstregulering af nordmannsgran 06.03-05 01-04-2000
Kommunal parkvirksomhed under forandring 03.03-01 01-04-2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 01-04-2000
Hvordan ser gymnasieelever landskabet? 03.12-05 01-04-2000
Græsning som pleje af bynære arealer 06.00-15 01-04-2000
Pleje af blåtop-dominerede heder 06.01-09 01-04-2000
Rodfordærveren - Retningslinjer for stødsmøring 08.07-13 01-04-2000
Rodfordærveren - Skader og biologi 08.07-01 01-04-2000
Rodfordærveren - Skovdriftens og træartsvalgets betydning 08.07-03 01-04-2000
Rodfordærveren - Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling 08.07-04 01-04-2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 01-03-2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 01-03-2000
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 01-03-2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 01-03-2000
Trafikken udgør en stor risiko for vilde dyr 03.13-04 01-03-2000
Omlægning af boldbaner 05.06-27 01-03-2000
Drift og beskyttelse af enge og overdrev 06.02-10 01-03-2000
Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger af natursten 09.00-15 01-03-2000
Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-01 01-02-2000
Slovakiske og karpato-ukrainske rødgranprovenienser 03.03-19 01-02-2000
Flydende bladgødskning til NGRkulturer - en "kickstarter"? 05.09-11 01-02-2000
Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning 05.09-12 01-02-2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 01-02-2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 01-02-2000
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 01-02-2000
Plantesmitstoffer ikke noget stort problem i kompost 07.04-07 01-02-2000
Miljøriver og ukrudtsharver - redskaber og økonomi 09.00-09 01-02-2000
Kredsløb og fysisk planlægning 07.00-01 01-12-1999
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 01-12-1999
Et rødegeproveniensforsøg ved Viborg 03.03-18 01-12-1999
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 01-12-1999
Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald 06.07-05 01-12-1999
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 01-12-1999
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 01-12-1999
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 01-12-1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 01-12-1999
Stormskader på by- og landskabstræer 05.01-10 01-12-1999
Græsvækst og tørstofproduktion på fodboldbaner 05.06-25 01-12-1999
Optagelse af næringsstoffer på fodboldbaner 05.06-26 01-12-1999
Maskiner og redskaber til ukrudtsbørstning 09.00-04 01-12-1999
Hvad koster det at bruge ukrudtsbørster? 09.00-05 01-12-1999
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 01-11-1999
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 01-11-1999
Rødeg - to proveniensforsøg på heden Rødeg (Quercus borealis Michaux) 03.03-16 01-11-1999
Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark 03.03-17 01-11-1999
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 01-11-1999
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 05.06-02 01-11-1999
Juletræers brændbarhed 07.06-02 01-11-1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med miljørive på løse belægninger 09.00-02 01-11-1999
Ukrudtsbekæmpelse med børster på faste belægninger 09.00-03 01-11-1999
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Det organiske lag i skovbevoksninger: Betydning af træart og jordbund 03.02-10 01-10-1999
Rapsolie som brændstof på dieselmotorer 06.08-07 01-10-1999
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 01-10-1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 01-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999
Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder 03.14-01 01-10-1999
Differentieret pleje af boldbaner 05.06-24 01-10-1999
Spredere til staldgødning velegnede til topdressing med kompost 07.04-06 01-10-1999
Handlingsplaner for udfasning af pesticider 09.00-01 01-10-1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 03-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa I 03.04-11 02-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Introduktion 03.02-06 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Løvtræer 03.02-07 01-09-1999
Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer 03.02-08 01-09-1999
Bøgens fordringer til voksestedet 03.02-09 01-09-1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 01-09-1999
Opkvistning i bøg, ask og ær 05.04-01 01-09-1999
Afprøvning af værktøj, maskiner og redskaber i Tyskland 06.00-01 01-09-1999
Gruppetest af grensakse i Tyskland 06.00-02 01-09-1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 01-09-1999
Sprinklerlagring af uafkortet tømmer 07.02-02 01-09-1999
Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare? 07.04-04 01-09-1999
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 01-09-1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 01-09-1999
Træressourcer i de danske skove over ½ ha 10.04-01 01-09-1999
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 01-09-1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 01-09-1999
Vildt i forhold til græsning og hegning 06.00-14 01-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa II 03.04-12 01-09-1999
Traktormonterede flishuggere til skovbrug 06.03-15 01-08-1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 01-08-1999
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 01-08-1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos nåletræ 10.00-04 01-08-1999
Naturlig holdbarhed hos løvtræ 10.00-05 01-08-1999
Tropisk træ til udendørs brug 10.00-06 01-08-1999
Imprægneret træ 10.00-07 01-08-1999
Konstruktiv træbeskyttelse 10.00-08 01-08-1999
Stofkredsløb i de danske skove: S 08.05-09 01-08-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 01-07-1999
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 01-06-1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 01-06-1999
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 01-06-1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 01-06-1999
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 01-06-1999
Barkøresnudebille 05.05-10 01-06-1999
Genopretning af vild natur i byen 03.00-07 01-06-1999
Græsning på naturarealer i vinterhalvåret 06.00-13 01-06-1999
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 01-05-1999
Lagring af energipil 07.02-06 01-05-1999
Maskinoversigter - Brændemaskiner 12.00-01 01-05-1999
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 01-05-1999
Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven? 03.05-11 01-05-1999
Pleje af moser 06.02-09 01-05-1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 01-04-1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 01-04-1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 01-04-1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 01-04-1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 01-04-1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 01-04-1999
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 01-04-1999
Halmmåtter som saltbeskyttelse 05.23-06 01-04-1999
Saltskader og afstanden til vejkanten 05.23-07 01-04-1999
Vejguldkarse - et besværligt ukrudt 06.00-12 01-04-1999
Koen som naturplejer 06.01-08 01-04-1999
Fosfor- og kaliumvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-05 01-04-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet I 03.02-14 02-03-1999
Høstning af energipil 06.03-14 01-03-1999
ATV-køretøjer fra Japan 06.19-02 01-03-1999
ATV-køretøjer fra USA og Sverige 06.19-03 01-03-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 01-03-1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 01-03-1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 01-03-1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 01-03-1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 01-03-1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 01-03-1999
Kæmpe-Balsamin på vej til at blive et problem? 06.00-11 01-03-1999
Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner 07.04-04 01-03-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet II 03.02-15 01-03-1999
Kerneråd i en blandingsbevoksning på Langesø skovdistrikt 08.07-12 01-02-1999
Stamtal og skrælleskader i rødgran 08.09-01 01-02-1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 01-02-1999
Eftersåning af græs med forspirede frø 05.06-20 01-02-1999
Salt og saltspredning 05.23-03 01-02-1999
Glatførebekæmpelse og saltskader 05.23-04 01-02-1999
Beskyttelse mod vejsalt 05.23-05 01-02-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt 03.03-14 01-01-1999
Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt 03.03-15 01-01-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 01-01-1999
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 01-01-1999
Svampe på eg i skoven 08.07-09 01-12-1998
Svampe som vednedbrydere og parasitter i løvskoven 08.07-10 01-12-1998
Løvtræer særligt udsatte for svampeangreb 08.07-11 01-12-1998
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 01-12-1998
Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder 03.03-15 01-12-1998
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 01-12-1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 01-12-1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 01-12-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Liftmonterede spil 06.05-01 01-11-1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 01-11-1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 01-11-1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 01-11-1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 01-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Geden som naturplejer 06.01-07 01-11-1998
Udbringning af kompost 07.04-03 01-11-1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 01-10-1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 01-10-1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 01-10-1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 01-10-1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 01-10-1998
Høenge i skov 06.06-04 01-10-1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 01-10-1998
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 01-09-1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 01-09-1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 01-09-1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 01-09-1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 01-09-1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 01-09-1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 01-09-1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 01-09-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 01-08-1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 01-08-1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 01-08-1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 01-08-1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 01-08-1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 01-08-1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 01-08-1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 01-08-1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 01-06-1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 01-06-1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 01-06-1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 01-06-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser I 03.02-12 02-05-1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 01-05-1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 01-05-1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 01-05-1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 01-05-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser II 03.02-13 01-05-1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 01-04-1998
Hvad betyder pyntegrøntkulturer for landskabet? 03.12-03 01-04-1998
Etablering af buske i råjord 04.06-21 01-04-1998
Topdressing på boldbaner og plæner 05.06-13 01-04-1998
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 01-04-1998
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 02-03-1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 01-03-1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 01-03-1998
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 01-03-1998
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 01-03-1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 01-03-1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 01-03-1998
Vertikalskæring og eftersåning 05.06-12 01-03-1998
Stævningsdrift 06.06-03 01-03-1998
Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land 03.12-02 01-02-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-11 01-01-1998
Proveniensforsøg med japansk lærk 03.03-12 01-01-1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 01-01-1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 01-12-1997
Linds udvikling i byen 03.01-17 01-12-1997
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 01-11-1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 01-11-1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 01-11-1997
Et proveniensforsøg med bøg 03.03-10 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 01-10-1997
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 01-10-1997
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 01-10-1997
Nåleanalyser 05.09-07 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 01-09-1997
Jordanalyser 04.01-01 01-09-1997
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 01-09-1997
Maskinel hedepleje - Slåning af lyng 06.01-03 01-09-1997
Reolpløjning 04.01-03 01-08-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 01-08-1997
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: N 08.05-06 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: P 08.05-07 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Vand 08.05-08 01-08-1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 01-07-1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 01-07-1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 01-06-1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 01-06-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 01-06-1997
Topskudsregulering 2 06.03-02 01-06-1997
Topskudsregulering 3 06.03-03 01-06-1997
Topskudsregulering 4 06.03-04 01-06-1997
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 01-06-1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 01-06-1997
Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet? 05.01-08 01-06-1997
Rodbeskæring i afløbsledninger 05.01-09 01-06-1997
Kantareller i dyrket skov 08.07-05 01-05-1997
Topskudsregulering 1 06.03-01 01-05-1997
Driftsstyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-10 01-05-1997
Plejestyring af grønne områder - Begreber i det grønne 03.03-11 01-05-1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 01-05-1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 01-04-1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 01-04-1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 01-04-1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 02-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 01-03-1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 01-03-1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 01-03-1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 01-03-1997
Skadevirkninger af vejsalt på træer og buske 05.23-01 01-03-1997
Bestemmelse af saltindhold i jord og planter 05.23-02 01-03-1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 01-03-1997
Etablering af græsningsarealer 06.02-06 01-03-1997
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 01-02-1997
Giftige planter i relation til græsning på naturarealer 06.02-03 01-02-1997
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 01-12-1996
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 01-12-1996
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 01-12-1996
Besøgsmønstre 03.11-08 01-12-1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 01-12-1996
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt 03.03-09 01-11-1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 01-11-1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 01-11-1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 01-11-1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 01-11-1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 01-11-1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 01-11-1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 01-11-1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 01-11-1996
Facadebeplantning - selvhæftende klatreplanter 08.03-02 01-11-1996
Facadebeplantning - Støttekrævende planter 08.03-03 01-11-1996
Facadabeplantning - støttekrævende slyngplanter 08.03-04 01-11-1996
Facadebeplantning - rankende planter 08.03-05 01-11-1996
Læsning af juletræer 07.05-02 01-10-1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 01-10-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ II 04.06-08 01-10-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ I 04.06-07 01-10-1996
Skovtræernes genetiske variation 03.05-02 01-09-1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 01-09-1996
Topkapning af undervækst under eg 05.05-02 01-09-1996
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 01-09-1996
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 01-09-1996
Vedligeholdelse af hydrauliksystemer 06.08-05 01-08-1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 01-08-1996
Silkefyr - 1 03.06-01 01-08-1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 01-08-1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 01-08-1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 01-08-1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 01-08-1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 01-08-1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 01-08-1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 01-08-1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 01-08-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mg 08.05-04 01-08-1996
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I 06.00-04 01-07-1996
Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder 03.02-05 01-06-1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 01-06-1996
Silvatec CH 878 og 478 Flismaskiner 06.03-13 01-06-1996
Stormfald: 08.01-01 01-06-1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 01-06-1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 01-06-1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 01-06-1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 01-06-1996
Metoder ved kontrol af utilsigtet komprimering 03.02-04 01-06-1996
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 01-05-1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 01-05-1996
Beskæring af buske - Tradition eller potentialeudnyttelse! 05.03-01 01-05-1996
Beskæring af buske - Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden 05.03-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader I 05.08-02 01-05-1996
Facadebeplantning uden skader II 05.08-03 01-05-1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 01-04-1996
Omkostninger ved levering af lagret flis 06.03-12 01-04-1996
Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat 06.07-04 01-04-1996
Silkefyr - 2 03.06-02 01-04-1996
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 01-04-1996
Utilsigtet komprimering af vækstjord 03.02-01 01-04-1996
Zoneinddeling af byggearealet 03.02-02 01-04-1996
Deponering af muld 04.01-01 01-04-1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 01-04-1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 01-04-1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 01-04-1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 01-04-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mn 08.05-05 01-04-1996
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 01-03-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Ca 08.05-03 01-03-1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 01-01-1996
Hydraulikslanger til skovmaskiner 06.08-04 01-01-1996
Luftforurening med svovl 08.04-06 01-12-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 01-12-1995
Ædelcypres - 2 03.03-02 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I 03.01-06 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II 03.01-07 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III 03.01-08 01-12-1995
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 01-11-1995
Stofkredsløb i de danske skove: K 08.05-02 01-11-1995
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 01-10-1995
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier I 06.08-01 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier II 06.08-02 01-10-1995
Miljøtilpassede hydraulikolier III 06.08-03 01-10-1995
Afprøvning af VW-arbejdsbiler til skovbruget 06.19-01 01-10-1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 01-10-1995
Bevoksningsafkom af dansk rødgran 03.03-08 01-09-1995
Dyrkning af fuglekirsebær 05.00-01 01-09-1995
Tidsstudier for flis- og rundtræmetoden i ung gran 06.03-10 01-09-1995
Lastvognstransport på skovveje 06.06-02 01-09-1995
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 01-09-1995
Løvtræartsserien fra 1973. II 03.02-04 01-08-1995
Abies veitchii I 03.04-08 02-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 01-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 01-06-1995
Abies veitchii II 03.04-09 01-06-1995
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 01-05-1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 01-03-1995
Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt i Nordsjælland i 1970 03.03-07 01-11-1994
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 01-10-1994
Et proveniensforsøg med småbladet lind 03.03-05 01-09-1994
Et proveniensforsøg med rødel 03.03-06 01-09-1994
Udbringning af slam i skove 04.09-03 01-09-1994
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 01-09-1994
Udrensning i bøg med trykluftstangsaks 05.01-01 01-08-1994
Brændselsflis' størrelsesfordeling 06.03-08 01-08-1994
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 01-08-1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 01-08-1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 01-08-1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 01-08-1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 01-08-1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 01-08-1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 01-08-1994
Kvalitetsreference ved indkøb af motorsav 05.09-01 01-07-1994
Frisk- og tørvægt pr. rummeter flis for fransk bjergfyr 06.03-07 01-07-1994
Landevejstransport af flis og energirundtræ 06.06-01 01-07-1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 01-07-1994
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994
Energipil 03.01-01 01-06-1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 01-06-1994
Sen forårsnattefrost 05.04-01 01-05-1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 01-03-1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 01-03-1994
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 01-03-1994
Proveniensvalg i sitkagran 03.03-01 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser 03.03-02 01-02-1994
Proveniensvalg i sitkagran - vurdering af kåringsfortegnelsens frøkilder, status 1993 03.03-03 01-02-1994
Proveniensvalg i eg i Danmark 03.03-04 01-12-1993
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 01-12-1993
Vanriskapning af stilkeg 05.04-02 01-12-1993
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 01-12-1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 01-12-1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 01-12-1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 01-12-1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 01-09-1993
Oldenindsamling 04.04-01 01-09-1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 01-09-1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 01-09-1993
Reolpløjning 04.03-02 01-05-1993
Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald 06.07-01 01-02-1993
Stormfaldsoparbejdning med brug af gummihjulslæsser 06.07-03 01-02-1993
Lagring af flis, chunk og brænde fra heltræer 07.02-01 01-02-1993
Anlæg af poppelklonforsøg 03.04-01 01-11-1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 01-11-1992
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 01-11-1992
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 01-11-1992
Brænde 07.04-01 01-11-1992
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 01-09-1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 01-09-1992
Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande 05.05-01 01-09-1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 01-09-1992
Udkørselstraktorer 06.04-01 01-09-1992
Afvikling af overstandere i bøge 06.01-01 01-01-0001