Planlægning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Skovrejsning gennem partnerskaber giver solid forankring 03.01-101 26-06-2020
Brugerne vil gerne bevare fred og ro, når kirkegården omdannes til park 03.01-100 05-05-2020
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 16-04-2019
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 20-08-2018
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 28-08-2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 27-03-2017
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 29-09-2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 27-08-2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 27-08-2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 27-08-2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 27-06-2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 09-03-2016
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 30-10-2015
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 27-11-2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 27-03-2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 27-03-2014
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 12-09-2013
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 19-12-2012
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 19-12-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 28-11-2012
Anbefaling af gade- og vejtræer – Nyt tiltag skal hjælpe planlæggere og forvaltere af træer 03.01-81 25-09-2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 20-08-2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 20-08-2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 27-06-2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 29-05-2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 27-04-2012
Regnvand og byens form 03.01-75 25-05-2011
As found - at tage udgangspunkt i dét der er 03.01-74 21-02-2011
Kortlægning af rekreative værdier 03.01-73 15-12-2010
Urban Heat Island 1 03.01-71 30-11-2010
Urban Heat Island 2 03.01-72 30-11-2010
Augustenborg 03.01-70 26-10-2010
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 14-12-2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 26-11-2009
Nationalstadsparker 03.01-67 01-11-2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 01-04-2008
Skov på kirkegården 03.01-65 01-04-2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 01-03-2008
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 01-10-2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 01-04-2007
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 01-08-2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 01-08-2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 01-03-2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 01-03-2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 01-03-2006
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 01-04-2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 01-04-2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 01-03-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 01-03-2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 01-02-2005
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 01-08-2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 01-08-2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 01-06-2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 01-02-2004
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 01-09-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 01-06-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 01-04-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 01-02-2003
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 01-06-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 01-04-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 01-03-2002
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 01-11-2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 01-11-2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 01-10-2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 01-08-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 01-04-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 01-03-2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 01-02-2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 01-02-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 01-11-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 01-08-2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 01-05-2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 01-03-2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 01-03-2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 01-02-2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 01-02-2000
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 01-12-1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 01-11-1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 01-08-1999
Linds udvikling i byen 03.01-17 01-12-1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 01-11-1997
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 01-03-1996