Planlægning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Skovrejsning gennem partnerskaber giver solid forankring 03.01-101 26-06-2020
Brugerne vil gerne bevare fred og ro, når kirkegården omdannes til park 03.01-100 05-05-2020
Ledig plads på kirkegården er både udfordring og mulighed 03.01-99 16-04-2019
Rekreativ anvendelse af kirkegårde 03.01-98 20-08-2018
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 28-08-2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 27-03-2017
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 29-09-2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 27-08-2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 27-08-2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 27-08-2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 27-06-2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 09-03-2016
Blomstrende designprincipper for en moderne kirkegård 03.01-89 30-10-2015
Lommeparker fremmer sundheden 03.01-88 27-11-2014
Et forslag til religionsneutral begravelsesplads 03.01-86 27-03-2014
Skovbegravelsespladser på uindviet jord 03.01-87 27-03-2014
Kirkegårdens plantyper 03.01-85 12-09-2013
Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet 03.01-84 19-12-2012
Den simple fysiske model trives i landskabsarkitekturen 03.01-83 19-12-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.01-82 28-11-2012
Anbefaling af gade- og vejtræer – Nyt tiltag skal hjælpe planlæggere og forvaltere af træer 03.01-81 25-09-2012
Velfærdsbyens landskaber 03.01-79 20-08-2012
Fem landskabstræk i velfærdsbyen Albertslund 03.01-80 20-08-2012
Lommeparker - en vigtig ressource i den tætte by 03.01-78 27-06-2012
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 29-05-2012
Hospitalshaver i København 03.01-76 27-04-2012
Regnvand og byens form 03.01-75 25-05-2011
As found - at tage udgangspunkt i dét der er 03.01-74 21-02-2011
Kortlægning af rekreative værdier 03.01-73 15-12-2010
Urban Heat Island 1 03.01-71 30-11-2010
Urban Heat Island 2 03.01-72 30-11-2010
Augustenborg 03.01-70 26-10-2010
Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have 03.01-69 14-12-2009
At økonomisere med stederne 03.01-68 26-11-2009
Nationalstadsparker 03.01-67 01-11-2008
Bevaring og fornyelse af kirkegårde 03.01-66 01-04-2008
Skov på kirkegården 03.01-65 01-04-2008
Bevaring i et nyt perspektiv 03.01-64 01-03-2008
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 01-10-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 01-10-2007
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 01-04-2007
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker - undersøgelse af tre parktyper i København 03.01-59 01-08-2006
Brug af byens parker - metoder og resultater fra en brugerundersøgelse af tre parker i København 03.01-60 01-08-2006
Byen, vejen og landskabet - rapport om det danske motorvejsnet 03.01-55 01-03-2006
Motorvejens betydning for by-udvikling og pendling 03.01-56 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.01-57 01-03-2006
Fremtidens motorvej - set med arkitektoniske briller 03.01-58 01-03-2006
Nye modeller for bynære blandingsskove - Sletten landskabslaboratorium 03.01-53 01-04-2005
Terapihaver i Sverige 03.01-54 01-04-2005
Demonstration af nye skovtyper - Landskabslaboratorier i Skåne 03.01-49 01-03-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger - Tor Nitzelius park 03.01-50 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på kreativ etableringspleje - Alnarp Västerskog 03.01-51 01-03-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed - Snogeholm landskabslaboratorium 03.01-52 01-03-2005
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 01-02-2005
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 01-09-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.01-45 01-08-2004
Rekreativt brug af vejvand - et eksempel fra Ørestad 03.01-47 01-08-2004
Samarbejde om byudvikling - demokratisk set 03.01-44 01-06-2004
Lokal Agenda 21 - udfordring for de grønne forvaltninger 03.01-13 01-02-2004
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 01-09-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-42 01-06-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.01-40 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 03.01-41 01-04-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 01-02-2003
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 03.01-38 01-06-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 01-04-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-35 01-03-2002
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-34 01-11-2001
Kommunerne planter skov til friluftsliv 03.01-36 01-11-2001
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-33 01-10-2001
Grønne planer - grønne områder - bedre byer 03.01-32 01-08-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.01-31 01-04-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 01-03-2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 01-02-2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 01-02-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 03.01-27 01-11-2000
Skove som løftestang for bedre lokalområder 03.01-26 01-08-2000
Europæiske erfaringer kan hjælpe bynær skov på vej 03.01-25 01-05-2000
Grøn planlægning i kommunerne er en stor udfordring 03.01-22 01-03-2000
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 01-03-2000
Det Centrale Husdyrregister som datagrundlag 03.01-21 01-02-2000
Forurening af afstrømmende regnvand 03.01-23 01-02-2000
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 01-12-1999
Landbrugsdata en god hjælp i det åbne lands planlægning 03.01-19 01-11-1999
Mål og virkelighed i byøkologien 03.01-18 01-08-1999
Linds udvikling i byen 03.01-17 01-12-1997
Skab bedre læ i bunden af løvtræhegnene 03.01-16 01-11-1997
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 01-03-1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 01-03-1996