Friluftsliv

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
De københavnske kirkegårde er multifunktionelle byrum – både før og under Covid-19 03.11-58 03-05-2021
Københavnernes udeliv ændrede sig under Covid-19 03.11-57 10-03-2021
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 15-10-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 15-10-2014
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 26-08-2011
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 09-02-2010
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 07-08-2009
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 01-10-2008
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 01-08-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 01-04-2006
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 01-08-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 01-02-2005
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 01-11-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 01-04-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 01-04-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 01-04-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 01-03-2004
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 01-11-2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 01-11-2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 01-09-2003
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 01-04-2002
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 01-10-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 01-04-2001
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 01-06-2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 01-04-2000
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 01-12-1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 01-12-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 01-11-1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 01-09-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 01-03-1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 01-02-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 01-12-1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 01-10-1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 01-08-1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 01-08-1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 01-06-1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 01-05-1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 01-05-1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 01-04-1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 01-03-1998
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 01-06-1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 01-06-1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 01-05-1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 01-04-1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 01-04-1997
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 01-12-1996
Besøgsmønstre 03.11-08 01-12-1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 01-12-1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 01-11-1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 01-11-1996