Friluftsliv

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
De københavnske kirkegårde er multifunktionelle byrum – både før og under Covid-19 03.11-58 03-05-2021
Københavnernes udeliv ændrede sig under Covid-19 03.11-57 10-03-2021
Fakta og myter om rekreative stier 03.11-54 15-10-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 03.11-55 15-10-2014
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 03.11-56 26-08-2011
Øget brug af byens grønne områder 03.11-53 09-02-2010
Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder 03.11-52 07-08-2009
Introduktion: Friluftslivets effekter på naturen 03.11-51 01-10-2008
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 03.11-50 01-08-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 03.11-49 01-04-2006
Hedens værdi for befolkningen 03.11-48 01-08-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 03.11-47 01-02-2005
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 01-11-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.11-02 01-04-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 03.11-43 01-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 03.11-44 01-04-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 03.11-45 01-04-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.11-03 01-03-2004
Skove og strande har høj attraktionsværdi 03.11-41 01-11-2003
Flere besøg i skovene end tidligere antaget 03.11-42 01-11-2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 01-09-2003
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 03.11-40 01-04-2002
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 03.11-39 01-10-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 03.11-38 01-04-2001
Fire hovedtyper af parker og grønne områder 03.11-37 01-06-2000
Forebyg slid på naturen i skoven 03.11-36 01-04-2000
Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove 03.11-34 01-12-1999
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 03.11-35 01-12-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af personer 03.11-32 01-11-1999
Publikumstællinger - Udstyr til tælling af biler 03.11-33 01-11-1999
Interesse for bæredygtig turisme og miljøtiltag 03.11-31 01-09-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 03.11-29 01-03-1999
Folkets Park - Parkens Folk Tilknytning og trivsel i Fælledparken 03.11-28 01-02-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 01-12-1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 01-10-1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 01-08-1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 01-08-1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 01-06-1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 01-05-1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 01-05-1998
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 01-04-1998
Hvem bruger byens grønne områder? 03.11-19 01-03-1998
Befolkningens ønsker til naturen/landskabet 03.11-15 01-06-1997
Naturen er den bedste skolegård 03.11-16 01-06-1997
Friluftslivet i det åbne land 03.11-14 01-05-1997
Hvad der skal være i byens parker og grønne områder 03.11-11 01-04-1997
Børn og unges ønsker til oplevelsesmuligheder og aktiviteter 03.11-13 01-04-1997
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 01-12-1996
Besøgsmønstre 03.11-08 01-12-1996
En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter 03.11-09 01-12-1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 01-11-1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 01-11-1996