Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 03.03-09 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Organisering af kommunal parkvirksomhed

Forvaltning af parker og grønne områder foregår typisk i teknisk forvaltning, men herudover er der stor forskel på, hvordan kommunerne vælger at organisere deres parkvirksomhed. Tendensen er, at parkvirksomheden findes i bunden af organisationshierarkiet eller i en tværfaglig organisatorisk enhed med fokus på anlæg og drift.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-09
Forfatter: Christine Nuppenau