Dato: 01-12-1998 | Videnblad nr. 03.03-15 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Standard for udveksling af digitale kort til drift af grønne områder

Flere og flere bruger digitale kort i forvaltningen af grønne områder. For at sikre en ensartet udveksling af data er der udarbejdet en standard, der er bygget op om en række koder. I første omgang kan koderne bruges, når man bestiller digitale kort hos landinspektøren. På længere sigt kan koderne være med til at gøre de digitale kort "intelligente".

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-15
Forfatter: Jens Ole Juul