Dato: 01-10-2004 | Videnblad nr. 03.03-28 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Indeks for bynatur

Hvor vellykkede er byens naturområder? Det er et vigtigt spørgsmål bl.a. i forbindelse med forvaltningen af disse områder. Et bynaturindeks, der afspejler bynaturens kvalitet som økosystem og/eller rekreativt område, kan styrke kommunikationen omkring bynaturens tilstand og udvikling både på forvaltningsmæssigt og politisk niveau.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-28
Forfattere: Flemming Rune og Marina Bergen Jensen