Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 03.03-32 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Prækvalifikation og tildelingskriterier ved udbud

Overordnet sigter konceptet HelPark mod indgåelse af en kontrakt mellem en udbyder og en udfører, hvor begge parter har tilstrækkelig faglig kompetence og indsigt. En fagligt velkvalificeret udfører kan findes gennem prækvalifikation ved at opstille en række undertildelingskriterier, der bl.a. indeholder krav til entreprenørens økonomiske og tekniske kompetencer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-32
Forfattere: Thomas B. Randrup, Karen Sejr og Andrej Christian Lindholst