Dato: 01-09-2005 | Videnblad nr. 03.03-36 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Bypolitik: Fokus og temaer i de nordiske lande

Hvilke opgaver og geografiske områder lægger de forskellige nordiske lande vægt på i bypolitikken? Disse spørgsmål blev besvaret i et projekt, som Skov & Landskab gennemførte sammen med Statens Byggeforskningsinstitut i 2003 og 2004 for Nordisk Ministerråd. Projektet bygger på fokusgruppeinterviews med nøglepersoner i de fem nordiske lande.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-36
Forfattere: Thorkild Aero og Gertrud Jørgensen