Dato: 01-10-2005 | Videnblad nr. 03.03-37 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Bypolitik: Samarbejdsformer i de nordiske lande

Hvordan gennemføres bypolitik i de nordiske lande? Bl.a. gennem forskellige udgaver af udviklingsaftaler mellem stat, kommuner og evt. private aktører. Aftalerne indgås typisk for et geografisk afgrænset område, hvor det aftales, hvilke mål man stræber mod, hvilke tiltag man vil iværksætte, hvilke aktører der er ansvarlige, og hvordan man vil evaluere tiltagenes effekt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-37
Forfatter: Thorkild Aero og Gertrud Jørgensen