Dato: 01-04-1997 | Videnblad nr. 03.11-11 Emne: Friluftsliv

Hvad der skal være i byens parker og grønne områder

Hvilke ønsker har børneinstitutioner, skoler og spejdergrupper til byens parker og grønne områder? Hvad skal de indeholde, og hvordan skal de se ud?

Forskningscentret for Skov & Landskabs projekt “Byens parker og grønne områder”  giver nogle svar på disse spørgsmål. Resultaterne viser bl.a., at der er store ligheder i ønskerne til, hvad parker og grønne områder skal indeholde blandt børneinstitutioner,
skoler og spejdergrupper.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-11
Forfatter: Stine Holm