Dato: 01-06-1997 | Videnblad nr. 03.11-15 Emne: Friluftsliv

Befolkningens ønsker til naturen/landskabet

Befolkningen er positiv over for naturgenopretning og skovrejsning, mens deciderede anlæg ikke umiddelbart synes, at være det, der skal til for at forbedre befolkningens muligheder for friluftsliv.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-15
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen