Dato: 01-06-1997 | Videnblad nr. 03.11-16 Emne: Friluftsliv

Naturen er den bedste skolegård

Hvad er forskellen mellem en god og en dårlig skolegård? Undersøgelser viser, at adgangen til skov og natur er vigtige forudsætninger for børns udvikling.

Ti skoler blev valgt ud i en større, svensk undersøgelse af 250 folkeskoler. Man valgte at se på de fem skoler, hvor lærerne var mest tilfredse, og de fem, hvor de var mest utilfredse med skolegården. Det bør i denne sammenhæng understreges, at de sociale og økonomiske forskelle mellem skolerne er små i Sverige, til forskel fra mange andre lande. Alle skoler får samme økonomiske tilskud pr. elev fra staten. Kommunerne er ansvarlige for investeringer og vedligeholdelse af bygninger og friarealer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-16
Forfatter: Kjell Nilsson