Dato: 01-05-1998 | Videnblad nr. 03.11-21 Emne: Friluftsliv

Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen

Undersøgelsen "Friluftsliv '95" viser, at danskerne aflægger strandene ca. 36 mio. besøg om året, og at man bakker op om Blå Flag-kampagnen.

Strandene er blandt de mest populære naturtyper i forbindelse med befolkningens friluftsliv. Spørgeskemaundersøgelsen “Friluftsliv ‘95” viser, at den voksne danske befolkning foretager ca. 36 mio. strandbesøg om året. Kun skovene opnår et større
antal besøg, nemlig ca. 50 mio. årlige besøg. Undersøgelsen viser også, at en meget stor del af den voksne befolkning er på en kortere eller længere tur ved stranden mindst én gang om året - nemlig godt 90%.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-21
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen