Dato: 01-12-1998 | Videnblad nr. 03.11-27 Emne: Friluftsliv

Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven

Danskerne foretrækker bøg for eg, eg for douglasgran, og douglasgran for rødgran. Det viser et speciale fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, der også konstaterer, at befolkningen er parat til at betale så meget for at få andre træarter i skoven, at det let vil kunne dække omkostningerne ved en ændret tilplantningspolitik.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-27
Forfatter: Niels Frederik Aakerlund