Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 03.11-48 Emne: Friluftsliv

Hedens værdi for befolkningen

Den danske hede er én blandt flere naturtyper, som er under pres i Danmark, og forsat beskyttelse kræver aktiv pleje. Prioriteringen af naturbeskyttelse er svækket af det forhold, at der vides meget lidt om, hvilke værdier befolkningen tillægger hedeplejen, mens omkostningerne ofte er mere synlige. I dette Videnblad præsenterer vi resultaterne af en undersøgelse af danskernes betalingsvilje for bevarelse af den danske hedenatur.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-48
Forfattere: John Halfdan Boiesen, Jette Bredahl Jacobsen, Niels Strange og Bo Jellesmark Thorsen