Dato: 01-09-2000 | Videnblad nr. 03.00-08 Emne: Generelt

Natur i byen - beregning af grønne arealstørrelser

Mange kommuner er begyndt at betragte alle grønne arealer, offentlige og private, som en ressource i byøkologisk sammenhæng. Alle disse arealer giver mulighed for at styrke biodiversiteten i byen, opbygge kredsløb og give borgerne oplevelsesmuligheder. Størrelsen og beliggenheden af de grønne arealer kan identificeres ved hjælp af orthofotos og edb-programmet Mapinfo.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-08
Forfatter: Susanne Guldager