Dato: 01-11-2006 | Videnblad nr. 03.00-18 Emne: Generelt

Tænd og sluk for naturen

Landskaber og natur - skabt og berørt af mennesker? Der er fornyet interesse for den hollandske billedkunstner Louis Le Roys arbejder og teorier. Han opstillede i 1970'erne et program, der bl.a. foreskrev at monokultur i enhver form er en udfordring til naturen og vil blive bekæmpet af den, at arbejdet med vegetation skal udføres, så det svarer til og stimulerer naturens tilbøjeligheder, og at jordarbejder skal indskrænkes til et minimum.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-18
Forfatter: Malene Hauxner

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt