Dato: 01-10-1999 | Videnblad nr. 03.14-01 Emne: Kulturhistoriske værdier

Dyb jordbehandling - en trussel mod de skjulte fortidsminder

Der er ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. Størstedelen af disse er synlige såsom gravhøje og stendysser. Det er straks mere problematisk med de skjulte fortidsminder, som først opdages ved f.eks. skovrejsning eller råstofindvinding. For at beskytte disse fortidsminder kan man f.eks. bruge mere skånsomme metoder til jordbehandling eller lade arkæologerne udføre forundersøgelser, inden man går i gang med en dybdegående jordbearbejdning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.14-01
Forfattere: Anne Nørgaard Jørgensen,Søren Espersen og Peter Matthesen