Dato: 01-09-2000 | Videnblad nr. 03.14-03 Emne: Kulturhistoriske værdier

Enkel metode til indsamling af data om sten- og jorddiger

En ny bekendtgørelse om beskyttelse af sten- og jorddiger er under udarbejdelse. Derfor foreslår vi her en enkel, præcis og samtidig forholdsvis hurtig metode til indsamling af data om diger. Det endelige resultat er et dige-temakort med en præcision, der næsten svarer til kortværket TOP10DK, men som har en aktualitet og detaljeringsgrad, der er bedre end den, man kan opnå ved hjælp af 4 cm kort alene.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.14-03
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Susanne Andersen