Dato: 28-11-2012 | Videnblad nr. 03.12-14 Emne: Landskabsæstetik

Naturen kan stimulere vores kreativitet

Naturen er i stand til at skabe en stemning i vores krop der giver grobund for kreativitet, og mange mennesker oplever derfor, at naturen er en stor kilde til inspiration. Et specialeprojekt i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet viser, at naturen kan medvirke til at fremme kreativitet og at især grønne områder med oplevelsesværdier som »Vildt«, »Rumligt« og »Fredfyldt« stimulerer kreativiteten.

Mennesket har evnen til at være kreativ, det vil sige at få nye ideer, som kan skabe værdi i vores hverdag. Vi er alle sammen kreative men bruger vores kreativitet på forskellige måder og inden for forskellige faglige felter. Vores samfund har brug for kreative mennesker, og det centrale spørgsmål er, hvordan vi fremmer vores kreativitet?

Et specialeprojekt ved landskabsarkitekturstudiet på Københavns Universitet viser, at naturen kan medvirke til at fremme vores kreativitet. Når vi færdes i naturen eller kigger ud på naturen, kommer vi i en stemning, der er befordrende for den kreative proces. I naturen oplever vi en følelse af åbenhed og af at være ubegrænset. Naturen har ikke nogen agenda på vores vegne. Modsat er det i byen, hvor en bænk er designet til at sidde på, en gynge til at gynge på etc. I naturen kan vores tanker få frit løb.

Naturen inviterer til, at vi går på opdagelse, udforsker og undres. Den fremmer en legende, nysgerrig og begejstret tankegang, som gør, at vi kan se tingene på nye måder og lave nye koblinger mellem ideer. For mange mennesker er naturen en stor kilde til inspiration. Det kan være en stemning, en konstruktion, en tekstur, en farve, et mønster etc. som inspirerer os til at finde en løsning eller at komme videre med den kreative udfordring, vi står overfor.

Det er svært at være kreativ, når man er stresset, og naturens evne til at berolige os, rense tankerne og skabe ny energi kan give os evnen til at fokusere på ny. Naturen en kærkommen lejlighed til at tage en pause fra det, man var i gang med. At holde en pause kan være netop dét, der giver ideen til at komme videre med den udfordring, man sad med.

Figur 1. De tre oplevelsesværdier »Vildt«, »Rumligt« og »Fredfyldt« er bedst egnede til at stimulere kreativiteten. (Figur efter Caspersen & Olafsson, 2006; Grahn & Stigsdotter, 2010).

Vildt (nature). I naturskove, gamle skovbeplantninger og skovmoser er der ofte væltede, døende, knudrede og gamle træer. Her er der god mulighed for at opleve naturområder med et urørt, oprindeligt og vildt udtryk. Oplevelsen er meget følsom over for støj og forstyrrelser. Foto: Trine Plambech

Foto: Trine Plambech

Vildt (nature)

I naturskove, gamle skovbeplantninger og skovmoser er der ofte væltede, døende, knudrede og gamle træer. Her er der god mulighed for at opleve naturområder med et urørt, oprindeligt og vildt udtryk. Oplevelsen er meget følsom over for støj og forstyrrelser.

Rumligt (space). En oplevelse af »at træde ind i en anden verden«, en verden hvor områdets egne lyde, lys og dufte dominerer, og hvor man kan opleve fred og ro. Det kan for eksempel være i en skov. Området opleves som en helhed. Oplevelsen er følsom over for forstyrrelser og støj. Foto: Trine Plambech

Foto: Trine Plambech

Rumligt (space)

En oplevelse af »at træde ind i en anden verden«, en verden hvor områdets egne lyde, lys og dufte dominerer, og hvor man kan opleve fred og ro. Det kan for eksempel være i en skov. Området opleves som en helhed. Oplevelsen er følsom over for forstyrrelser og støj.

Rumligt (space). En oplevelse af »at træde ind i en anden verden«, en verden hvor områdets egne lyde, lys og dufte dominerer, og hvor man kan opleve fred og ro. Det kan for eksempel være i en skov. Området opleves som en helhed. Oplevelsen er følsom over for forstyrrelser og støj. Foto: Trine Plambech

Foto: Trine Plambech

Fredfyldt (serene)

Oplevelsen af stilhed, ro, uforstyrrethed og at være ét med naturen. Udsigt over vandoverflader. En tryg følelse. Lyden fra vind, vand, fugle og insekter. Oplevelsen er følsom over for forstyrrelser og støj samt over for andre mennesker, affald og asfalt.

Kvalitative interviews med kunstnere, designere og skuespillere

Studierne tog afsæt i eksisterende teori og kombinerede viden fra forskellige fagområder. Psykologien, der beskriver menneskets kreativitet og landskabsarkitekturen og miljøpsykologien, der beskriver, hvad der sker i os, når vi interagerer med naturen.

Der blev gennemført 17 kvalitative interviews for at skabe ny viden, der kunne være med til at belyse, hvordan og hvorfor naturen kan stimulere vores kreativitet. Respondenterne er kreativt udøvende inden for en lang række fagligheder; design, arkitektur, kunstmaleri, skulptur, ædelmetalformgivning, keramik, skuespil, fotografi, journalistik, tekstildesign mv., og interviewene handlede om kunstnernes kreativitet og forhold til naturen i den kreative proces. De kvalitative interviews er sideløbende underbygget af et omfattende litteraturstudie.

Naturen er særligt vigtig i de to første faser af en kreativ proces

En kreativ proces forløber i fire faser – se figur 2. Først Forberedelsesfasen, hvor man foretager de indledende undersøgelser, indsamler viden og afsøger sit felt. Dernæst Inkubationsfasen, hvor den indsamlede viden modnes. I Idéfasen begynder ideerne at poppe op, og man får en fornemmelse af, hvordan opgaven kan løses, og endelig vil man i Redigeringsfasen kigge kritisk på sine ideer, udvælge og forfine. I virkelighedens verden vil man ikke opleve at gennemløbe faserne så struktureret som de er beskrevet her. De kreative processer følger derimod deres egne veje, hvor man bølger ind og ud imellem de forskellige faser.

Figur 2. Naturen gør især en positiv forskel i de to første faser af den kreative proces; Forberedelses- og Inkubationsfasen (markeret med grå). (Figur efter Mikkelsen, 2009).

Figur 2. Naturen gør især en positiv forskel i de to første faser af den kreative proces; Forberedelses- og Inkubationsfasen (markeret med grå). (Figur efter Mikkelsen, 2009).

Det nye studie peger på, at naturen især spiller en rolle i Forberedelses- og Inkubationsfasen. Naturens evne til at give os en følelse af åbenhed og af at være ubegrænsede samt det, at vi inviteres til at være nysgerrige og legende er sammen med naturen som inspirationskilde særligt befordrende i Forberedelsesfasen. I Inkubationsfasen giver naturen os en pause og mulighed for at slippe det, vi var i gang med. Naturens evne til at få os til at falde til ro, så vi får fornyet energi og evne til at fokusere er afgørende for, at ideerne kan begynde at boble frem i Idéfasen.

Oplevelsesværdierne »Vildt«, »Rumligt« og »Fredfyldt« er bedst

Det er ikke alle typer af natur, der er lige stimulerende for vores kreativitet. Det er især natur med oplevelsesværdierne »Vildt«, »Rumligt« og »Fredfyldt«, der er befordrende for kreativiteten (fig. 1).

Det skyldes, at natur med disses oplevelsesværdier repræsenterer de kvaliteter, der gør, at vi kommer i den ovenfor beskrevne stemning. Vores nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse stimuleres, vi fascineres og begejstres og oplever en ro og fornyet energi. Vi omsluttes af naturen og træder ind i en anden verden, hvor naturens mange sanseindtryk kan sætte gang i nye tankemønstre.

Natur med oplevelsesværdierne »Tryg« og »Social« er mindst befordrende for kreativiteten. Det skyldes at sådanne steder ofte tiltrækker mange mennesker, og at de i deres udformning er meget tilrettelagte og med et tydeligt signal til os om, hvilken adfærd, der forventes af os fx leg, bålpladsaktiviteter eller boldspil.

Om specialet
Specialet »Nature & Creativity – how and why nature enhances creativity« er bl.a. baseret på interviews med kreativt udøvende kunstnere.

Forfatteren har talt med: Tekstildesigner Annemette Beck, kunstner Bjørn Nørgaard, skuespiller Christine Albeck Børge, arkitekt Claus Bonderup, billedkunstner Henriette Bruun Hansen, keramiker Jeanette Hiiri, journalist Johanne Duus Hornemann, designer Jonatan Marcussen, billedkunstner og forfatter Jørn Bie, guldsmed Kasia Gasparski,
musiker Lasse Jonsson, animator Laura Andersen, skuespiller Lotte Andersen, billedhugger Poul Jepsen, sølvsmed Sissel Dorph-Jensen, designer Sune Kjems og billedkunstner Ulrik Møller.

Referencer:
Caspersen, O.H. & Olafsson, A.S., 2006.: Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk. By og Landskabsserien, 27.
Mikkelsen, T., 2009: Kreativitetens Psykologi - Hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke, København: Nyt Nordisk forlag Arnold Busck A/S.
Grahn, P. & Stigsdotter, U.K., 2010: The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration. Landscape and Urban Planning, 94, pp.264–275.
Plambech, T., 2012: Nature & Creativity – how and why nature enhances creativity. Forest & Landscape, University of Copenhagen.Videnblad nr.: 03.12-14
Forfatter: Trine Plambech

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt