Dato: 01-09-2005 | Videnblad nr. 03.05-14 Emne: Lovgivning

Tilgængelighed i kirker og på kirkegårde

»Lige muligheder for alle – også for mennesker med handicap« er blevet en politisk overskrift. Det har ført til ændringer af lovgivningen og forslag om at indføre en mærkeordning for offentlige bygninger og anlæg. Ved kirkelige anlæg er tilgængeligheden ofte et stort problem forårsaget af kirkernes traditionelle placering på højdepunkter i landskabet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-14
Forfatter: Susanne Guldager