Dato: 01-11-2005 | Videnblad nr. 03.15-03 Emne: Miljøbeskyttelse

Rensning af vejvand - kemisk-fysiske vilkår

Rensning af vejvand synes i stigende omfang at kunne blive aktuelt. Dels kan EU-vandrammedirektivet betyde skærpede krav til udledning, dels er der en spirende interesse for at synliggøre og bruge afstrømmende regnvand kreativt i byerne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.15-03
Forfatter: Marina Bergen Jensen